Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 268862-2022

20/05/2022    S98

Ungarn-Budapest: OP-Instrumente

2022/S 098-268862

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Országos Onkológiai Intézet
Nationale Identifikationsnummer: 15309769243
Postanschrift: Ráth György Utca 40
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1122
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Stein Karolina
E-Mail: kozbeszerzes.karolina@targetconsulting.hu
Telefon: +36 300197808
Fax: +36 17004515
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.oncol.hu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Központi szintű
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Operációs mikroszkóp beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000013552022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33162200 OP-Instrumente
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi szerződés „Operációs mikroszkóp beszerzése” tárgyban.

A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalmú operációs mikroszkóp beszerzés. Részletek a Közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban KD) és szerződéstervezetben.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 78 579 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33162200 OP-Instrumente
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen beszerzés tárgya: 1 darab operációs mikroszkóp az alábbiak szerint:

A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja 1 darab operációs mikroszkóp feltelepített szoftverekkel, valamint a készülék működtetéséhez, karbantartásához és a szoftverekhez szükséges magyar nyelvű, papíralapú használati utasítással együtt történő leszállítását, beüzemelését és a jelen szerződés szerinti kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.

Nyertes AT feladata felhasználói szintű oktatás jegyzőkönyvezett megtartása 2 órás (1 x 120 perces) időtartamban a gyártói és eladói előírásokkal összhangban legalább 2 fő részére, az AK által biztosított helyszínen, melyhez az oktatási segédletet Nyertes AT köteles biztosítani

Nyertes AT a szoftverek vonatkozásában időben és felhasználószámban korlátlan felhasználási jogot köteles biztosítani AK részére, melynek ellenértékét a jelen szerződés szerinti vételár magában foglalja.

AK rögzíti, hogy a szerződéses ellenérték fedezetet nyújt a Nyertes AT oldalán különösen (de nem teljes körűen):

- az eszköz rendeltetési helyre történő leszállítása költségeire;

- tartalmazza a göngyöleg elszállításának és a hulladékkezelésnek a közvetlen és közvetett költségeit is;

- magában foglalja a jelen szerződés szerinti a szoftverfelhasználási jog ellenértékét, valamint a vállalt jótállási idő alatti eseti hibaelhárítás(ok) összes költségét (ide értve a jótállási körbe tartozó okból meghibásodott alkatrészek cseréjével, pótlásával kapcsolatban felmerülő költségeket is), az ezzel összefüggésben felmerülő munkadíjat, kiszállási költségeket, illetve itt nem nevesített, azonban a jótállás körébe tartozóan felmerülő egyéb költségeket is.

A részletes műszaki követelményeket, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. rszp: A rendszer rendelkezik automatikus izoláció felhelyezését könnyítő, valamint automatikus izolációrögzítő funkcióval (igen/nem) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 3. rszp: A Mikroszkóp LCD kijelzőjén egy gombnyomásra- elvégezhető automatikus kiegyensúlyozási funkció (igen/nem) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 4. rszp: A fő objektívvel beállítható munkatávolság felső határa (min 500 mm, max 625 mm) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 5. rszp: Rendelkezik kihajtható fő sebész tubussal (részletei a felhívás II.2.14) pontban) (igen/nem) / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: 6. rszp: Többlet garancia (min 0 hónap, max 24 hónap) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 75
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése, EFOP-2.2.22-20-2021-00002

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.5. „Ár” értékelési szempont megnevezése „ Nettó ajánlati ár”

A II.2.5) 5. értékelési részszempont pontos megnevezése: Rendelkezik kihajtható fő sebész tubussal: 360 fokban elforgatható, 0-180 fokban dönthető, a tubus a mikroszkópfej függőleges tengelyétől számított min. 4 cm-es vízszintes mozgatást tesz lehetővé az ergonomikus műtéti pozíció elérése céljából, változtatható pupillatávolság állítással (igen/nem)

II.2.13) pont folytatása: „Onkológiai és kardiológiai eszközpark fejlesztése”, támogatási intenzitás: 100%

AK a II.2.7. pontban megjelölt időtartam alatt nem munkanapot, hanem naptári napot ért, a szerződés hatálybalépésétől számítottan

A felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam nem nyúlhat túl a konkrét befejezési határidőn (2022.05.31.), továbbá amennyiben a projekt meghosszabbításra kerül sor, akkor a felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében nem növekedhet.

A teljesítés véghatárideje a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 90 naptári nap, de legkésőbb 2022. május 31. napja, azzal, hogy Eladónak az eszközt legkésőbb a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 75 naptári napon belül, de legkésőbb 2022. május 16. napjáig szükséges a teljesítési helyszínre leszállítani, beüzemelni és lefolytatni 48 óra időtartamban a próbaüzemet. Felek rögzítik, hogy Eladó a jelen szerződés szerinti oktatási kötelezettségeit a Vevővel egyeztetett ütemezés szerint, legkésőbb 2022. május 31-ig köteles teljesíteni.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 037-095018
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: OOI JSZ 213-1/2033/73
Bezeichnung des Auftrags:

Operációs mikroszkóp beszerzése

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Carl Zeiss Technika Kft.
Nationale Identifikationsnummer: 10548756213
Postanschrift: Neumann János Utca 3. 3. emelet
Ort: Budaörs
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 2040
Land: Ungarn
E-Mail: antal.igaz@zeiss.com
Telefon: +36 306824349
Fax: +36 23802802
Internet-Adresse: http://www.zeiss.hu
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 78 579 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlattevő neve:Carl Zeiss Technika Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye:2040 Budaörs, Neumann János u. 3. 3. em.

Ajánlattevő adószáma:10548756-2-13

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022