Lieferungen - 268868-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Isotopische Reagenzien

2022/S 098-268868

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Nationale Identifikationsnummer: 5220002529
Postanschrift: ul. Banacha 1a
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-097
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Socik
E-Mail: zp@uckwum.pl
Telefon: +48 22/599-17-05
Fax: +48 22/599-17-04
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://uckwum.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa radiofarmaceutycznych produktów leczniczych, DZPUCK.262.069.2022

Referenznummer der Bekanntmachung: DZPUCK.262.069.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696400 Isotopische Reagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiofarmaceutycznych produktów leczniczych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 528 800.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiofarmaceutycznych produktów leczniczych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Podstawa prawna:

art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwane dalej „ustawą”, (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Uzasadnienie faktyczne:

W celu zakupu radiofarmaceutycznych produktów leczniczych przeprowadzone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr DZPUCK.262.015.2022. W postępowaniu złożono jedną ofertę, która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp – złożone przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe nie potwierdzały warunków zamówienia. W związku z koniecznością zabezpieczenia Szpitala w radiofarmaceutyczne produkty lecznicze oraz brakiem możliwości wykorzystania zasobów własnych jednostki w realizacji zapotrzebowania, przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki to jedyna możliwość wykonania zamówienia. Zachowanie pierwotnych warunków zamówienia pozwala na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 214. Ust 1 pkt 6) ustawy Pzp.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Synektik Pharma Sp. z o.o. ,
Postanschrift: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-728
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 495 047.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022