Lieferungen - 268871-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen

2022/S 098-268871

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MINISTERSTVO NA FINANSITE - TsENTRALEN ORGAN ZA POKUPKI
Nationale Identifikationsnummer: 0006954060000
Postanschrift: ul. G. S. RAKOVSKI No. 102
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 1040
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Ivanina Beleva - direktor na direktsiya "Tsentralizirano vazlagane i obshtestveni porachki"
E-Mail: cfcu@minfin.bg
Telefon: +359 298592772
Fax: +359 298592773
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.minfin.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1095
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30125100 Tonerpatronen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“. Провежда се за нуждите на органите на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление на МС № 385/2015 г.  Състои се  от  5 (пет) обособени позиции. Видовете консумативи и моделите копирни и печатащи устройства, за които са предназначени, са подробно описани в техническите спецификации, намиращи се в групите с изисквания „Техническо предложение“ в ЦАИС ЕОП и в образците на ценова оферта намиращи се в групите с изисквания „Ценово предложение“ в ЦАИС ЕОП, към всяка от обособените позиции. Възложителят ще сключи отделно рамково споразумение за всяка обособена позиция с първите трима класирани участници по съответната обособена позиция. Възложителите по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г.  ще сключват договор/ри с тримата изпълнители въз основа на рамковите споразумения за доставки на тонери по реда на чл. 82, ал. 1 от ЗОП - определени всички условия.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 10 000 000.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг”

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125100 Tonerpatronen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

На територията на Р. България

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

За обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг”, участниците следва да предлагат оригинални консумативи за печат със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в образеца на ценово предложение в ЦАИС ЕОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи). В списъка с артикули са включени и консумативи с бившата марка Samsung (Самсунг) във връзка с придобиването на принтерския бизнес на Samsung Electronics Co. Ltd. от HP Inc. от 01.03.2018 г.  В описанието на тези консумативи са посочени новите Ейч Пи продуктови номера, както и старите Самсунг номера за по-лесна ориентация в списъка.

Под „оригинални” консумативи (касети с тонер, касети с мастило, барабани и други) следва да се разбират такива, които са нови, неупотребявани, нерециклирани и са произведени от производителя на печатаща и копирна техника с марка Ейч Пи или от оторизирани от него лица, и при използването на които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя.

Подробно описание и списък на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в техническата спецификация за марката и в образеца на ценово предложение по обособена позиция № 1 в ЦАИС ЕОП.. По тази обособена позиция е сключено рамково споразумение от ЦОП № СПОР-8/09.05.2022 г.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на рамковото споразумение може да бъде

удължен с не повече от 6 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в първоначално определения

срок на неговото действие.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)”

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125100 Tonerpatronen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

На територията на Р. България

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

За обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с  марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)”  участниците следва да предлагат оригинални консумативи за печат със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в образеца на ценово предложение в ЦАИС ЕОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства с марки Брадър и Канон. 

Под „оригинални” консумативи (касети с тонер, касети с мастило, барабани и други) се разбират такива, които са нови, неупотребявани, нерециклирани и са произведени от производителя на печатаща и копирна техника с марка Брадър/Канон или от оторизирани от него лица, и при използването на които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя.

 Подробно описание и списък на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в техническата спецификация за марката и в образеца на ценово предложение по обособена позиция № 2 в ЦАИС ЕОП. По тази обособена позиция е сключено рамково споразумение от ЦОП № СПОР-9/09.05.2022 г.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на рамковото споразумение може да бъде

удължен с не повече от 6 месеца, когато максималната му стойност не е достигната в първоначално определения

срок на неговото действие.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 199-518386
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 43104
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

ОП1: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Кооперация ПАНДА
Nationale Identifikationsnummer: 000885099
Postanschrift: бул. Цариградско шосе №.139
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 1784
Land: Bulgarien
E-Mail: zop.order@office1.bg
Telefon: +359 70010770
Fax: +359 70010770
Internet-Adresse: https://www.office1.bg
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: АТС-БЪЛГАРИЯ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 130332479
Postanschrift: ул. Анна Ахматова №9
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 1729
Land: Bulgarien
E-Mail: order@atsbulgaria.com
Telefon: +359 29752202
Fax: +359 29752285
Internet-Adresse: http://atsbulgaria.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД
Nationale Identifikationsnummer: 831913775
Postanschrift: ул. Никола Габровски № 79
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 1700
Land: Bulgarien
E-Mail: AGeorgieva@paraflow.bg
Telefon: +359 29604200
Internet-Adresse: https://www.paraflow.bg/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 7 700 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 700 000.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 42737
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

ОП2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: АТС-БЪЛГАРИЯ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 130332479
Postanschrift: ул.Анна Ахматова №9
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 1729
Land: Bulgarien
E-Mail: order@atsbulgaria.com
Telefon: +359 29752202
Fax: +359 29752285
Internet-Adresse: http://atsbulgaria.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: РОНОС ООД
Nationale Identifikationsnummer: 831176328
Postanschrift: бул. Александър Стамболийски № 84, Бизнес център Urban Model ет.7 офис 38-39
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 1303
Land: Bulgarien
E-Mail: zop@officemarket.bg
Telefon: +359 28221900
Fax: +359 28221900
Internet-Adresse: http://www.ronos.bg
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ПРИНТРЕФИЛ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 200420344
Postanschrift: ул. Св. Св. Кирил и Методий № 139
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 1303
Land: Bulgarien
E-Mail: trade@printrefill.eu
Fax: +359 28074381
Internet-Adresse: http://www.printrefill.eu
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 300 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 300 000.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022