Lieferungen - 268871-2022

 • 518386-2021: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
  Datum der Veröffentlichung:13/10/2021Frist:23-11-2021
  Dokument:Auftragsbekanntmachung
  Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ
  • 568550-2021: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:08/11/2021Frist:23-11-2021
   Dokument:Ergänzende Angaben
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ
  • 155948-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:25/03/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ
   • 339224-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
    Datum der Veröffentlichung:24/06/2022
    Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
    Name des Auftraggebers:Министерство на отбраната
   • 358123-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
    Datum der Veröffentlichung:04/07/2022
    Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
    Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
   • 373129-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
    Datum der Veröffentlichung:11/07/2022
    Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
    Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
   • 373132-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
    Datum der Veröffentlichung:11/07/2022
    Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
    Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
   • 373134-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
    Datum der Veröffentlichung:11/07/2022
    Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
    Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
   • 373137-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
    Datum der Veröffentlichung:11/07/2022
    Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
    Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
   • 423280-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
    Datum der Veröffentlichung:03/08/2022
    Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
    Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА
   • 423293-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
    Datum der Veröffentlichung:03/08/2022
    Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
    Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА
  • 238367-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:05/05/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ
   • 420313-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
    Datum der Veröffentlichung:02/08/2022
    Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
    Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
   • 420314-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
    Datum der Veröffentlichung:02/08/2022
    Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
    Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
  • 265061-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:18/05/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"
  • 268871-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:20/05/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ
  • 297550-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:03/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
  • 297564-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:03/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
  • 297579-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:03/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
  • 304790-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:07/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
  • 304791-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:07/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
  • 307544-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:08/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
  • 311397-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:10/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"
  • 311441-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:10/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
  • 311518-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:10/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
  • 318148-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:14/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
  • 321015-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:15/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"
  • 321091-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:15/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"
  • 324796-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:17/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
  • 324868-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:17/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
  • 324917-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:17/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
  • 325040-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:17/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
  • 325092-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:17/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  • 325290-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:17/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  • 325304-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:17/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  • 338946-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:24/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
  • 343777-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:27/06/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
  • 353524-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:01/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
  • 358191-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:04/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
  • 358192-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:04/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
  • 368253-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:08/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  • 368254-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:08/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  • 368341-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:08/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
  • 368560-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:08/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  • 368565-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:08/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  • 373087-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:11/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
  • 383754-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:15/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  • 388951-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:18/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  • 388972-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:18/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
  • 391731-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:19/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
  • 398023-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:22/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
  • 398024-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:22/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
  • 398031-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:22/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
  • 405946-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:26/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
  • 405947-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:26/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
  • 408901-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:27/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  • 408903-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:27/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  • 412732-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:29/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
  • 412735-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:29/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
  • 412736-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:29/07/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
  • 427577-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:05/08/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  • 427595-2022: Bulgarien-Burgas: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:05/08/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
  • 431806-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:08/08/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
  • 431808-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:08/08/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
  • 434509-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:09/08/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
  • 441390-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/08/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
  • 441391-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/08/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
  • 441492-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/08/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
  • 441498-2022: Bulgarien-Sofia: Tonerpatronen
   Datum der Veröffentlichung:12/08/2022
   Dokument:Bekanntmachung über vergebene Aufträge
   Name des Auftraggebers:Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет