Lieferungen - 268874-2022

20/05/2022    S98

die Slowakei-Partizánske: Landwirtschaftsmaschinen

2022/S 098-268874

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mesto Partizánske
Nationale Identifikationsnummer: 00310905
Postanschrift: Nám. SNP 212/4
Ort: Partizánske
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Postleitzahl: 95801
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Marek Halmo
E-Mail: halmo@obstarame.sk
Telefon: +421 949581914
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.partizanske.sk/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Technológia pre zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Partizánske

Referenznummer der Bekanntmachung: OS20PTV042
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
16000000 Landwirtschaftsmaschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie techniky do strediska triedeného zberu a kompostárne v meste Partizánske.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Drvič konárov

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43414000 Mahlmaschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Mesto Partizánske

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks drviča konárov podľa špecifikácie bližšie uvedenej v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OPKZP-PO1-SC111-2019-56

II.2.14)Zusätzliche Angaben

predmet zákazky má byť financovaný z operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zberné nádoby na kuchynský odpad

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Mesto Partizánske

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodanie 200 ks nádob na BRKO s objemom 240l, 50 ks nádob na BRKO s objemom 140l a 6500 ks košík na biologický odpad z domácnosti s objemom 10l. Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OPKZP-PO1-SC111-2019-56

II.2.14)Zusätzliche Angaben

predmet zákazky má byť financovaný z operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 122-298835
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pre časť 9. - Dôvod zrušenia:

- v zmysle § 57 ods. (2) - "v priebehu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody osobitého zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať aby vo verejnom obstarávaní pokračoval" - verejný obstarávateľ obdržal ponuky, ktoré nebolo možné porovnať.

Pre časť 11. Dôvod zrušenia:

- vy zmysle § 57 ods. (2) - "zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie" - verejný obstarávateľ potreboval splniť legislatívnu povinnosť spustiť zber BRKO, preto nezadával túto časť zákazky vrámci tejto zákazky.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022