Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 268902-2022

20/05/2022    S98

Suomi-Seinäjoki: Moottoriajoneuvot

2022/S 098-268902

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1007629-5
Postiosoite: PL 75
Postitoimipaikka: Seinäjoki
NUTS-koodi: FI194 Etelä-Pohjanmaa
Postinumero: 60101
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@sedu.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.sedu.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kasettiyhdistelmä

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
34100000 Moottoriajoneuvot
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä pyysi tarjousta Sedu Rengonharjun opetuspisteeseen kuljetusalalle opetuskäyttöön hankittavasta uudesta kasettiyhdistelmästä (varsinainen perävaunuyhdistelmä).

Hankinnan kohteena on yhdistelmä akselijaolla 4 + 5.

Auton päästöluokkavaatimus on euro 6.

N3-luokan ajoneuvo.

Hankinta tehdään leasingrahoituksella. Rahoitusyhtiö on Kuntarahoitus Oy.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 307 600.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI194 Etelä-Pohjanmaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä pyysi tarjouksia Sedu Rengonharjun opetuspisteeseen kuljetusalalle opetuskäyttöön hankittavasta uudesta kasettiyhdistelmästä.

Hankinnan kohteena on yhdistelmä akselijaolla 4 + 5.

Auton päästöluokkavaatimus on euro 6.

Hankinta tehdään leasingrahoituksella. Rahoitusyhtiö on Kuntarahoitus Oy.

Tarjottavan yhdistelmän tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta.

Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluiden hankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista ("laki puhtaista ajoneuvoista") (740/2021) astui voimaan 2.8.2021 ja se koskee julkisten hankintayksiköiden, kuten esim. kuntayhtymien tekemiä ajoneuvohankintoja. Lailla pyritään edistämään liikenteen päästövähennyksiä kasvattamalla nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa. Lain soveltamisalaan kuuluvat mm. ne ajoneuvohankinnat, joiden arvo vastaa vähintään EU:n hankintadirektiivien mukaisia EU-kynnysarvoja. Lain vaatimukset huomioidaan hankinnassa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarjoaja voi halutessaan tarjota optiona yhdistelmään suosittelemiaan lisävarusteita, varustepaketteja tai vastaavia. Optiot tulee tarjota erikseen arvonlisäverottomina hinnoiteltuna tarjouspyynnön liitteenä olevalla optiolomakkeella.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2022/S 021-051293
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Kasettiyhdistelmä

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
21/04/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Markkinointi Niemi-Korpi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1542773-6AB
Postiosoite: Teollisuustie 22
Postitoimipaikka: Pirkkala
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
Postinumero: 33960
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 307 600.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa
Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

Yhdistelmään kuuluvan perävaunun valmistus

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/05/2022