Lieferungen - 268942-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Vadu Crișului: Tablettcomputer

2022/S 098-268942

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMUNA VADU CRISULUI
Nationale Identifikationsnummer: 4784180
Postanschrift: Strada: -, nr. 55
Ort: Vadu Crisului
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 417615
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): DOREL FLORIAN COSMA
E-Mail: primaria.vaducrisului@cjbihor.ro
Telefon: +40 259443037
Fax: +40 259443037
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primaria-vaducrisului.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

“ Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare precum si a altor echipamente/dispositive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line, in Comuna Vadu Crisului, judetul Bihor”.

Referenznummer der Bekanntmachung: 4784180/4/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213200 Tablettcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 are în vedere ”asigurarea accesului elevilor la procesul de învăţare online” şi ” În acest sens, măsura are în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare astfel încât orele de pregătire din timpul activităţilor didactice să se poată desfăşura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii şi cu ceilalţi elevi, precum şi pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV2, fapt care ar pune în pericol desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor didactice necesare procesului de învăţământ.”

Lista echipamentelor propuse a se achiziționa:

Tableta: 827 buc;

Laptop: 33 buc;

Camera web videoconferinta: 44 buc;

Proiector: 20 buc;

Ecran Proiectie (perete): 10 buc;, ecran Proiecteie trepied - 10 buc

Tabla interactiva: 44 buc;

Router wireless: 5 buc.

Sistem Desktop+Monitor - 24 buc

Sistem management dispositive (11 luni)- 884 buc

Impartirea pe loturi – se vor aplica conform Anuntului de participare, respectiv un ofertant poate depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Autoritatea contractanta nu limiteaza numarul de loturi pentru care un operator economic isi poate depune oferta si nu va uza de prevederile art.141 alin.5,6,7,8,9 si 10 din Legea 98/2016. Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 680 594.17 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 4 - Proiector

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38652120 Videoprojektoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Comuna Vadu Crisului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul cuprinde Furnizare proiector pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şiComunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru eguvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate. Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului

II.2.14)Zusätzliche Angaben

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 2 - Laptopuri

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Comuna Vadu Crisului.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul cuprinde Furnizare Laptopuri pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru eguvernare,e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate. Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului

II.2.14)Zusätzliche Angaben

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 5- Ecran proiectie

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38653400 Leinwände
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Comuna Vdu Crisului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul cuprinde Furnizare ecrane pentru proiectii cu suport perete si Ecran proiectie – cu suport trepied- pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online ,in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şiComunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru eguvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului

II.2.14)Zusätzliche Angaben

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 6- Tabla interactiva cu diagonala de minim 98.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30195200 Elektronische Copyboards oder Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Comuna Vadu Crisului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul cuprinde Furnizare table electronice pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şiComunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru eguvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului. Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului

II.2.14)Zusätzliche Angaben

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

lot 8 - Sistem management dispozitive

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48781000 Systemverwaltungssoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Comuna Vadu Crisului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul cuprinde Furnizare Sistem management dispozitive pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 7- Router Wireless

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32413100 Router für Netzwerke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Comuna Vadu Crisului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul cuprinde Furnizare Rutere de retea pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. -Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului

II.2.14)Zusätzliche Angaben

105/233t/02.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

lot 3- Camera web videoconferinta

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30237240 Webkamera
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Comuna Vadu Crisului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul cuprinde Furnizare camere web pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şiComunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru eguvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului. Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului

II.2.14)Zusätzliche Angaben

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot - Tablete

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213200 Tablettcomputer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Comuna Vadu Crisului, jud Bihot

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul cuprinde Furnizare Tablete pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

- Tablete 827 bucati.

1. Producatorul / furnizorul tabletelor va oferi update-urile oficiale ale versiunii instalate de Android periodic si va pune la dispoziție

o secțiune online dedicata accesării informațiilor referitoare la produs (exemplu dar fără a se limita la: detalii tehnice model, contact

distribuitori si rețea service, update-uri, upgrade-uri..etc. )

2. Tabletele vor fi livrate cu ambalajul, manualul/instrucțiunile de utilizare si certificat de garanție inscripționate in limba romana.

3. Tabletele vor fi livrate cu încărcător tip UE (RO) si cablu de date care sa permita transferul de date cat si incarcarea dispozitivului,

cu o lungime de minim 1 metru.

4. Tabletele vor dispune de Abonament lunar la internet pe o perioadă de minim 24 de luni (inclus în costul de furnizare al

produsului).

5. Echipamentele vor avea instalate, la momentul livrării soluții informative de tip firewall / web application firewall, antivirus și

antimalware.

6. Sistemul utilizează tehnologii care permit restaurarea sistemului de operare către o stare predefinită, necompromisă.

7. Sistemul realizează actualizarea permanentă și în mod automat a aplicațiilor instalate.

9. Se vor inscripționa echipamentele cu IMEI-ul corespunzător și se va prezenta o listă cu IMEI-urile acestora, pentru a ușura

procesul de distribuire și urmărire a dispozitivelor mobile.

10. Echipamentele vor avea preinstalate un Sistem de Management dispozitive (MDM), care să permită minimum:

- instalarea/dezinstalarea aplicațiilor;

- restricționarea accesului la anumite aplicații;

-configurarea aplicațiilor instalate.

- localizarea dispozitivelor;

- blocarea acestora în cazul unor evenimente neprevăzute;

- posibilitatea blocării funcțiilor de sistem (conexiune date, wi-fi, bluetooth, gps, resetare, etc.);

- posibilitatea încărcării de documente pe tabletă de la distanță.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. -Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate. Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutulu

II.2.14)Zusätzliche Angaben

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lor 9 - Sistem Desktop+Monitor

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213300 Tischcomputer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Comuna Vadu Crisului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lotul cuprinde Furnizare Sistem Desktop+Monitor pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice

II.2.14)Zusätzliche Angaben

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 223-586387
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 8
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 7
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 9
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2284 2285
Los-Nr.: 4,3
Bezeichnung des Auftrags:

Lot 3 Furnizare Camera web videoconferinta, Lot 4. Furnizare proiector

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 5150840
Postanschrift: Strada: Bd. Carol I, nr. 5, Sector: -, Judet: Iasi, Localitate: Iasi, Cod postal: 700496
Ort: Iasi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700496
Land: Rumänien
E-Mail: office@quartzmatrix.ro
Telefon: +40 724864759
Fax: +40 232217262
Internet-Adresse: www.quartzmatrix.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 129 930.76 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 42 159.80 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2283
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Lot 2 Furnizare Laptopuri

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: S.C. VISUAL FAN S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 14724950
Postanschrift: Strada: Brazilor, Nr. 61, Sector: -, Judet: Brasov, Localitate: Breaza, Cod postal: -
Ort: Breaza
NUTS-Code: RO12 Centru
Land: Rumänien
E-Mail: christina.munteanu@allview.ro
Telefon: +40 268338368
Internet-Adresse: www.visualfan.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 100 493.32 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 61 017.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2286
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Lot 6. Furnizare Tabla interactiva cu diagonala de minim 98

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: EURODIDACTICA S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 21693430
Postanschrift: Strada Tuzla, Nr. 20
Ort: Otopeni
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 023832
Land: Rumänien
E-Mail: licitatii@eurodidactica.ro
Telefon: +40 212425082
Fax: +40 212425083
Internet-Adresse: www.eurodidactica.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 357 309.58 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 105 336.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2282
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare Tableta + abonament lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: 8971726
Postanschrift: Strada: Văcărescu Barbu, nr. 201, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020276
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO3 Macroregiunea Trei
Postleitzahl: 020276
Land: Rumänien
E-Mail: EBUBidDepartment_ro@vodafone.com
Telefon: +40 372874218
Fax: +40 372874218
Internet-Adresse: www.vodafone.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 799 179.72 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 472 081.37 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022