Lieferungen - 268971-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Göteborg: Fisk och skaldjur

2022/S 098-268971

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Liseberg AB
Nationellt registreringsnummer: 556023-6811
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Land: Sverige
Kontaktperson: Maria Gimbro
E-post: maria.gimbro@liseberg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.liseberg.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Bolag
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Fritidsverksamhet, kultur och religion

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

21-0318_Fisk & Skaldjur

Referensnummer: 21/24
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15250000 Fisk och skaldjur
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Liseberg inbjuder Leverantörer att inkomma med anbud i upphandling av ramavtal avseende Fisk & Skaldjur till Lisebergs restauranger och Fast Food enheter

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 24 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
03311000 Fisk
03312000 Skaldjur
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Liseberg inbjuder Leverantörer att inkomma med anbud i upphandling av ramavtal avseende Fisk & Skaldjur till Lisebergs restauranger och Fast Food enheter

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 237-623625
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17/02/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Nordsjöfisk Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556053-3886
Postadress: Fiskhamnen
Ort: GÖTEBORG
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 41458
Land: Sverige
E-post: bjorn.riedel@nordsjofisk.se
Internetadress: http://www.nordsjofisk.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 24 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17/02/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Fisk i dag i Göteborg AB
Nationellt registreringsnummer: 556450-2531
Postadress: Fiskhamnen
Ort: GÖTEBORG
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 41458
Land: Sverige
E-post: gert.andersson@nordward.com
Internetadress: http://www.fiskidag.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 24 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 24 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022