Lieferungen - 268985-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Ronneby: Däck till lätta och tunga fordon

2022/S 098-268985

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ronneby Miljö och Teknik AB
Nationellt registreringsnummer: 556366-1437
Ort: RONNEBY
Nuts-kod: SE221 Blekinge län
Postnummer: 37280
Land: Sverige
Kontaktperson: Paul Thörnqvist
E-post: paul.thornqvist@miljoteknik.ronneby.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ronneby.se/miljoteknik
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Däck och däckservice

Referensnummer: 22/3
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34350000 Däck till lätta och tunga fordon
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser att upphandla däck till personbil och lastbil, fälgar, däckservice och däckhotell för lastbilshjul.

Härmed inbjuder Ronneby Miljö & Teknik AB er att lämna anbud gällande däck till personbilar och/eller lastbilar samt däckservice.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50116500 Reparation av däck, inklusive montering och balansering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE221 Blekinge län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ronneby

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser att upphandla däck till personbil och lastbil, fälgar, däckservice och däckhotell för lastbilshjul.

Härmed inbjuder Ronneby Miljö & Teknik AB er att lämna anbud gällande däck till personbilar och/eller lastbilar samt däckservice.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 042-108375
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/04/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Däckpartner Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556936-3384
Postadress: Gårdsvägen 2
Ort: SOLNA
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 16970
Land: Sverige
E-post: peter@dackpartner.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022