Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 268987-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Mora: Programvara och informationssystem

2022/S 098-268987

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: MORA KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2213
Postadress: Fredsgatan 16
Ort: Mora
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 79280
Land: Sverige
Kontaktperson: Mora Kommun Inköpscentral
E-post: upphandling@mora.se
Telefon: +46 25026000
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.morakommun.se/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster

Referensnummer: 2022/00005
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48000000 Programvara och informationssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av IT-Partner för område datacenter, kommunikation och konsulttjänster

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 37 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48000000 Programvara och informationssystem
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av IT-Partner för område datacenter, kommunikation och konsulttjänster

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 043-110910
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/04/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: B2B IT-Partner AB
Nationellt registreringsnummer: 556593-0996
Postadress: Svetsarvägen 10B
Ort: Solna
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 171 21
Land: Sverige
E-post: johan.sjoblom@b2bitpartner.se
Telefon: +46 86353116
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 37 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 23-3830000
Fax: +46 23-3830080
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022