Lieferungen - 269004-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Sofia: Lehrbücher

2022/S 098-269004

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 75-to OSNOVNO UChILIShtE "TODOR KABLEShKOV"
Nationale Identifikationsnummer: 130807770
Postanschrift: bul. VaZKRESENIE No. 151
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1373
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Lava Kotseva
E-Mail: ou75@abv.bg
Telefon: +359 884087506
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ou75sofia.com/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/21630
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмезно ползване от учениците от I до VII клас на 75. ОУ "Тодор Каблешков" за учебната 2022/2023г.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
22112000 Lehrbücher
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмезно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на 75. ОУ "Тодор Каблешков"  за учебната 2022/2023 г.  по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

Обособена позиция 2: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „ПРОСВЕТА ПЛЮС“ ЕАД

Обособена позиция 3: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД;

Обособена позиция 4: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „РИВА“ АД;

Необходимите количества ще са подробно описани в конкретни заявки към всяко издателство .

Място на извършване на  доставката е гр. София, бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ № 151.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 28 689.91 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22112000 Lehrbücher
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Място на извършване на  доставката е гр. София, бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ № 151.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателството.

Необходимите количества ще са подробно описани в конкретна заявка към  издателството .

Място на извършване на  доставката е гр. София, бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ № 151.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото да поръча повече от прогнозното количество учебници и учебни комплекти в зависимост от новопостъпилите ученици през учебната 2022/2023 година. Прогнозната стойност по обособени позиции не е пределна. В случай, че възникне необходимост от доставка на допълнителни учебници, учебни комплекти и е-четими учебници, с оглед осигуряване на допълнителни непредвидени бройки, Възложителят си запазва правото да възложи „Опция за допълнителни количества”, в размер до 20% от стойността на първоначално подписания договор. „Опция за допълнителни количества” се реализира, чрез сключването между Възложителя и Изпълнителя на допълнително споразумение към договора за обществена поръчка, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателство "ПРОСВЕТА ПЛЮС" ЕАД

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22112000 Lehrbücher
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Място на извършване на  доставката е гр. София, бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ № 151.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателството.

Необходимите количества ще са подробно описани в конкретна заявка към  издателството .

Място на извършване на  доставката е гр. София, бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ №.151.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото на „Опция за допълнителни количества“ в размер на 4900,00лв(четири хиляди и деветстотин лева) без вкл. ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция.

Възложителят ще реализира правото на „Опция за допълнителни количества“, в случаите когато възникне необходимост от доставка на допълнителни учебници и учебни комплекти, с оглед осигуряване на допълнителни доставки. Към датата на обявяване на процедурата, от МОН все още не са одобрили учебник по предмет „Компютърно моделиране и информационни технологии“, който е задължителен предмет в учебната програма и следва да се доставят учебници и за него. В тази връзка Възложителят предвижда допълнителна доставка на по-късен етап за приблизително 245 ученика от 5ти и 6ти клас

Възложителят може да реализира правото си на „Опция за допълнителни количества“ в срок до 6 (шест) месеца от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

„Опция за допълнителни количества“ се реализира чрез сключването между Възложителя и Изпълнителя на допълнително споразумение към договора за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателство "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ"ООД

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22112000 Lehrbücher
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Място на извършване на  доставката е гр. София, бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ № 151.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателството.

Необходимите количества ще са подробно описани в конкретна заявка към  издателството .

Място на извършване на  доставката е гр. София, бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ № 151.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото да поръча повече от прогнозното количество учебници и учебни комплекти в зависимост от новопостъпилите ученици през учебната 2022/2023 година. Прогнозната стойност по обособени позиции не е пределна. В случай, че възникне необходимост от доставка на допълнителни учебници, учебни комплекти и е-четими учебници, с оглед осигуряване на допълнителни непредвидени бройки, Възложителят си запазва правото да възложи „Опция за допълнителни количества”, в размер до 20% от стойността на първоначално подписания договор. „Опция за допълнителни количества” се реализира, чрез сключването между Възложителя и Изпълнителя на допълнително споразумение към договора за обществена поръчка, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателство "РИВА" АД

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22112000 Lehrbücher
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Място на извършване на  доставката е гр. София, бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ № 151.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателството.

Необходимите количества ще са подробно описани в конкретна заявка към  издателството .

Място на извършване на  доставката е гр. София, бул. ВЪЗКРЕСЕНИЕ № 151.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Възложителят си запазва правото да поръча повече от прогнозното количество учебници и учебни комплекти в зависимост от новопостъпилите ученици през учебната 2022/2023 година. Прогнозната стойност по обособени позиции не е пределна. В случай, че възникне необходимост от доставка на допълнителни учебници, учебни комплекти и е-четими учебници, с оглед осигуряване на допълнителни непредвидени бройки, Възложителят си запазва правото да възложи „Опция за допълнителни количества”, в размер до 20% от стойността на първоначално подписания договор. „Опция за допълнителни количества” се реализира, чрез сключването между Възложителя и Изпълнителя на допълнително споразумение към договора за обществена поръчка, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Мотивите за избора на процедура по реда на чл. 79, ал. 1 т. 3 буква „в“ от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, вкл. на права на интелектуална собственост. Познавателните книжки, учебниците и уч. помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл. 3 ал. 2 т. 3 от ЗАПСП.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 39662
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 1: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД
Nationale Identifikationsnummer: 131106522
Postanschrift: ул. Земеделска № 2
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 12 600.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 12 406.61 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 39669
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 2: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателство "ПРОСВЕТА ПЛЮС" ЕАД

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Просвета плюс ЕАД
Nationale Identifikationsnummer: 206339963
Postanschrift: Земеделска №.2
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 12 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 944.31 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 39761
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 3: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателство "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ"ООД

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 130878827
Postanschrift: ул. "Никола Тесла" №.5 бл.сграда BSR ІІ ет.4
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1574
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 300.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 8 046.56 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 39762
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 4: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници от издателство "РИВА" АД

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА РИВА АД
Nationale Identifikationsnummer: 204152370
Postanschrift: ул. Граф Игнатиев №.53 вх.Б ет.3 ап.29
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1142
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 400.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 292.43 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022