Szolgáltatások - 269020-2018

22/06/2018    S118    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Humánpolitikai üzletviteli tanácsadó szolgáltatások

2018/S 118-269020

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
AK19015
Lajos utca 80.
Budapest
1036
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kopcsó Beatrix
Telefon: +36 15552950
E-mail: kopcso.beatrix@ofa.hu
Fax: +36 15552929
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ofa.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.ofa.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közhasznú tevékenység a munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése és a munkanélküliség mérséklése érdekében

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a munkaerőpiaci reform végrehajtásának gyorsítására a foglalkoztatási osztályok átalakításával

II.1.2)Fő CPV-kód
79414000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a munkaerőpiaci reform végrehajtásának gyorsítására a foglalkoztatási osztályok átalakításával.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 510 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79414000
79313000
79419000
79633000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Háttér: A szakképzési és felnőttképzési rendszer átalakítására von. reform gyorsítása a munkaerőpiaci tartalékok minél hatékonyabb kihasználása érdekében.

Projekt céljai:

1. A foglalkoztatási osztályok munkájának hatékonyságának növelése – a munkaerő piaci reform végrehajtásának gyorsítása a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak elsődleges munkapiacra való visszaterelésének segítésével,

2. A kidolgozott reformirányok a gyakorlatba átültetése a lehető legrövidebb idő alatt,

3. A program finomítása, a már meglévő koncepciók finomhangolása, különös tekintettel a (a) munkaügyi központok működési kiválóságának megteremtésére (mint például a mentori hálózat hatékony kialakítása), (b) a felnőttképzés rendszerének finomítása (például: állami és vállalati képzések határának, OKJ-s és B körös képzések szerepének tisztázása, a kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentése, a nyelvi oktatás szerepének pontosítása).

A program 3 fő témakörhöz kapcsolódó kérdéseket válaszol meg:

1. Működési kiválóság diagnosztikája és módszertana,

2. Felnőttképzés optimalizálása,

3. Végrehajtási képesség erősítése.

A program fázisai és fő tevékenységek fázisonként:

1. Előkészítés - 1 hét

Végrehajtási szervezet kialakítása.

Csapattagok kiválasztása.

Adatgyűjtés indítása.

2. Diagnosztika, intézkedések kidolgozása - 7 hét

A foglalkoztatási osztályok működésének diagnosztikája a nemzetközi legjobb gyakorlattal összehasonlítva a javítási lehetőségek kijelölésével.

Munkaadó és egyéb partnerekkel való együttműködés módja.

Standard működési eljárások létrehozása elvi elemeinek kialakítása a fő folyamatokra fókuszálva.

A foglalkoztatási osztályok munkatársai időbeosztásának tervezése a hatékony működés érdekében.

A foglalkoztatási osztályok működési kiválóságának módszertanának kidolgozása.

A pilotmegyékben használandó eszköztár véglegesítése.

Rövid ciklusú vállalati képzések keretrendszere a nemzetközi példák alapján.

A projekt szervezeti transzformációs módszertanának és a projekt navigátorok képzési módszertana leírásánakelkészítése.

Monitorozás és visszamérés.

3. Pilotprojekt és finomhangolás - legfeljebb 12 hét

Transzformációs program pilotszakasza 20 járás foglalkoztatási osztályainak lefedésével (kijelölt pilotmegyék: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Hajdú-Bihar megye) - érintettek létszáma: kb. 413 fő.

Országos kiterjesztés ütemterve: meghatározásra kerül a projekt lezárása után a többi megyére való kiterjesztés munkaterve és erőforrásterve.

A projekt végtermékei.

1. termék: Működési kiválóság diagnosztikája és módszertana

A foglalkoztatási osztályok diagnosztikai elemzése. A foglalkoztatási osztályok főbb folyamatainak, a teljesítménymenedzsment-rendszernek és a főbb szervezeti kérdéseknek hatékonysági szempontból történőelemzése, ez alapján a fejlesztendő területek meghatározása és sorrendbe állítása.

Sztenderd működési eljárások kialakítása a főbb folyamatokra.

A hatékony működést elősegítő nemzetközi legjobb gyakorlatok leírása, átadása és bevezetése a foglalkoztatási osztályokon, ezen belül min.:

i) Ügyfél regisztráció és szegmentálás;

ii) Munka kiajánlás folyamata;

iii) Rendszeres munkakereső megbeszélések módszertana.

A foglalkoztatási osztályok működési kiválóságának módszertana.

Az eszközrendszer kialakítása és bevezetése a pilotfázisban lefedett járásokban, ezen belül min.:

i) A napi teljesítmény-értékelést segítő vizuális tábla;

ii) Heti megbeszélések menetrendje;

iii) Vezetői időbeosztás kialakítása;

iv) Visszajelzés és a teljesítmény-értékelő megbeszélések módszertana

Munkaügyi osztály vezetői kézikönyv.

A vezetőket célzó tréning és módszertani anyag: tartalmazza a működési kiválóság teljes módszertanát, az eszközöket és a foglalkoztatási osztályok vezetéséhez szükséges eszközrendszer leírását a nemzetközi legjobb gyakorlatok magyarországi adaptálásával.

A karakterkorlátra tekintettel a közbeszerzés ismertetése A VI.4.3) „Jogorvoslati kérelmek" rovatban kerül folytatásra!

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A minőségi kritériumok a Vl.4.3) „Jogorvoslati kérelmek benyújtása" rovatban, a közbeszerzés ismertetésének folytatását követően kerülnek részletesen kifejtésre. / Súlyszám: 48
Ár - Súlyszám: 72
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részajánlattétel kizárása: Az egymásra épülő feladatok ellátása nem adható több kézbe a feladat komplex jellegére tekintettel, azaz egy koncepció mentén lehet kialakítani a programot. A szolgáltatás természete tehát nem teszi lehetővé részajánlattételi lehetőség biztosítását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 028-061112
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
McKinsey & Company, Inc. Hungary Magyarországi Fióktelepe
Andrássy út 23.
Budapest
1061
Magyarország
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 510 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (IX.2.) MvM rendelet 18. § pontjában meghatározott szükséges információk:

1. számú ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: McKinsey & Company, Inc. Hungary Magyarországi Fióktelepe

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 23.

Ajánlattevő adószáma: 20237495-2-44

Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

A Mckinsey&Company társaság egyéb, Magyarországon kívüli irodái, úgy mint

Alvállalkozó neve: Mckinsey&Company, Inc.

Alvállalkozó neve: Mckinsey&Company Denmark P/S

Alvállalkozó neve: Mckinsey&Company, Inc. Norway

Alvállalkozó neve: Mckinsey&Company KB

Alvállalkozó neve: Mckinsey&Company, Inc. The Netherlands

Tekintettel arra, hogy az igénybe vett alvállalkozók nyertes ajánlattevő Magyarországon kívüli irodái, így az adószámukról nincs rendelkezésre álló információnk, ezáltal az adószámuk feltüntetésére nem kerül sor.

2. számú ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Századvég Gazdaságkutató Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8–10.

Ajánlattevő adószáma: 22628374-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.3) pont folytatása:

13. A szerződéskötés feltétele tanácsadással kapcsolatos tevékenységre érvényes felelősségbiztosítással valórendelkezés, adott esetben a meglévő kiterjesztésével, ami min. 350 000 000 HUF/év, és min. 100 000 000 HUF/káresemény mértékű.

14. Az eljárás feltételes a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján: a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását biztosítótámogatási szerződés módosítások megkötése (aláírása) és hatályba lépése a feltétel.

15. A Kbt. 135.§ (12) bek. alapján az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását biztosító támogatási szerződés módosítások megkötése(aláírása) és hatályba lépése.

16. Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésnek feltétele továbbá, hogy a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésének megfelelően a tárgyi közbeszerzési eljárástekintetében a Miniszterelnökség közbeszerzési jogi szempontú ellenőrzése során támogató tartalmú vagy feltétellel támogató tartalmú tanúsítványt ad ki, utóbbi esetben meghatározva azokat a feltételeket, illetve megjelölve azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az összegezés jogszerű.

17. A benyújtandó nyilatkozatokra vonatkozó információk részletesen a Közbeszerzési dokumentum – Tájékoztatás az ajánlattevőknek c. dokumentumban találhatók.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetésének folytatása:

2. termék: Felnőttképzési rendszer optimalizálásának lehetőségei

A rövid ciklusú vállalati képzések keretrendszerének áttekintése.

A vállalati rövid ciklusú képzések nemzetközi legjobb gyakorlatainak gyűjteménye a sikeres programok legfontosabb tényezőinek azonosítása.

3. termék: A szervezeti végrehajtási képesség erősítése

A projektben részt vevő kollégák képzési módszertana: képesség fejlesztés az előkészítés, diagnosztika és tervezési fázisok során egyrészt formális tréningeken, másrészt a közös munka során. A kollégákat fel kell készíteni, hogy a pilotfázis után a programot Magyarország teljes területéri kiterjesszék.

Teljes kiterjesztés terve. A program teljes kiterjesztését tartalmazó terv a felelősök és a szükséges erőforrások megnevezésével.

Monitorozási és visszamérési módszertan. A fő működési hatékonyságot és eredményességet mérő mutatószámok kialakítása, mérésük módszertanának kialakítása, mérési frekvenciájuknak meghatározása.

II.2.5) Értékelési szempontok kifejtése:

Minőségi kritérium - Név: / Súlyszám:

2. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és szakmai tapasztalata

2.1. Az M.2.1. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 60 hónapon felül (max. 120 hónap) (0-100 pont) - Súlyszám: 8

2.2. Az M.2.2. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 36 hónapon felül (max. 72 hónap) (0-100 pont) - Súlyszám: 6

2.3. Az M.2.3. pontra bemutatott szakember előírt témákban szerzett szakmai tapasztalata hónapban, az előírt alkalmassági követelményen, azaz 36 hónapon felül (max. 72 hónap) (0-100 pont) - Súlyszám: 6

2.4. Munkaügyi minisztérium vagy munkaügyi hivatal vagy azonos funkciójú közigazgatási szerv részére Németországban és/vagy Dániában és/vagy skandináv országban min. 1 db projekt keretében végzett tanácsadási tapasztalattal és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember(ek) bemutatása (max. 8 fő) (0-100 pont) - Súlyszám: 8

3. Szakmai ajánlat kidolgozottsága (0-100 pont) - Súlyszám: 20

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/06/2018