Lieferungen - 269068-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Veliko Tarnovo: Heizkörper und Heizkessel

2022/S 098-269068

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OBShtINA VELIKO TaRNOVO
Nationale Identifikationsnummer: 000133634
Postanschrift: pl. "Mayka Balgariya" No.2
Ort: gr. Veliko Tarnovo
NUTS-Code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Postleitzahl: 5000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Milena Kurdova
E-Mail: mop_vt@abv.bg
Telefon: +359 62619229
Fax: +359 62619231
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.veliko-tarnovo.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/15997
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори в град Велико Търново”

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44621000 Heizkörper und Heizkessel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на обществената поръчка е доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори по опис, съгласно Техническата спецификация и включва изпълнението на следните дейности:

− Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на отоплителни устройства за битово отопление в имотите на крайните получатели на заявените нови отоплителни устройства;

− Инструктаж на крайния получател на място при доставката, както и писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на новото отоплително устройство;

− Гаранционно обслужване в гаранционния срок на новото отоплително устройство, който не може да е по-кратък от 60 месеца;

− Годишен технически преглед на новото отоплително устройство между два отоплителни сезона в гаранционния срок.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44621000 Heizkörper und Heizkessel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Hauptort der Ausführung:

Град Велико Търново.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предмет на обществената поръчка е доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори по опис, съгласно Техническата спецификация. Конкретни количества, включително по видове, ще бъдат посочвани от Възложителя с възлагателно писмо, което ще съдържа и имена, адреси и телефон за контакт на лицата, в чиито жилищни имоти ще се извършват доставките. В случай на свободен финансов ресурс по договора Възложителят може да възложи доставка на артикули по единичните цени, съгласно офертата, до достигане на  общата стойност.

В обхвата на обществената поръчка е включена доставката и монтажа на: Топловъздушна пелетна камина 6 kW - 4 бр.; Топловъздушна пелетна камина 8 kW - 10 бр.; Топловъздушна пелетна камина 10 kW - 7 бр.; Топловъздушна пелетна камина 12 kW - 17 бр.; Пелетна камина с водна риза 12 kW - 19 бр.; Пелетна камина с водна риза 18 kW - 25 бр.; Пелетна камина с водна риза 25 kW - 18 бр.; Пелетен котел с водна риза 25 kW - 16 бр.; Пелетен котел с водна риза 33 kW - 14 бр.; Стоманени панелни радиатори (500x1200) - 8 бр.; Стоманени панелни радиатори (500x1800) - 3 бр.

Посочените количества са прогнозни и в тях може да настъпи промяна в зависимост от нуждите на възложителя.

            Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:

−   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на отоплителни устройства за битово отопление в имотите на крайните получатели на заявените нови отоплителни устройства;

−   Инструктаж на крайния получател на място при доставката, както и писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на новото отоплително устройство;  

−   Гаранционно обслужване в гаранционния срок на новото отоплително устройство, който не може да е по-кратък от 60 месеца;

−   Годишен технически преглед на новото отоплително устройство между два отоплителни сезона в гаранционния срок.

Финансирането на обществената поръчка се осъществява със средства по проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR, изпълняван с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“. Проектът се осъществява с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 060-154995
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори в град Велико Търново”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша №18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022