Lieferungen - 269069-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Arad: Diverse Nahrungsmittel

2022/S 098-269069

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad
Nationale Identifikationsnummer: 3678181
Postanschrift: Strada: Al Ioan Cuza, nr. 1
Ort: Arad
NUTS-Code: RO421 Arad
Postleitzahl: 310161
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): ROMULUS VIZIREANU
E-Mail: achizitii.parad@anp.gov.ro
Telefon: +40 257212663
Fax: +40 257280584
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://anp.gov.ro/penitenciarul-arad/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare pâine semialbă și brânză telemea - 12 luni

Referenznummer der Bekanntmachung: 3678181_2021_PAAPD
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15800000 Diverse Nahrungsmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

PENITENCIARUL ARAD doreste sa incheie Acorduri-cadru cu câte 1 operator economic, pentru furnizarea de pâine semialbă și brânză telemea de vacă, conform prevederilor art. 117 din Legea nr. 98/2016. Acordul-cadru și contractele subsecvente vor fi încheiate de autoritatea contractantă Penitenciarul Arad.

Se va organiza etapa finala de licitatie electronică.Autoritatea contractantă va atribui acordurile cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic ca urmare a finalizării etapei de licitație electronică, pe baza criteriului de atribuire prevăzut în documentele achiziției - prețul cel mai scăzut.

Conform art. 133, lit. a, din Legea 98/2016 în cazul în care contractul/acordul cadru este atribuit pe baza criteriului de atribuire al preţului cel mai scăzut licitaţia electronică se bazează exclusiv pe prețuri - ca element constitutiv al ofertei.

Autoritatea Contractantă va iniția licitația electronică după transmiterea de către SEAP a clasamentului Ofertanților ale căror Oferte au fost considerate admisibile. Autoritatea Contractantă va transmite simultan tuturor Ofertanților care au depus oferte admisibile Invitații de participare la licitația electronică, prin intermediul SEAP. Invitația la licitația electronică va include informații despre data și momentul de început al licitației electronice, numărul de runde și calendarul de desfășurare a acestora, elementele ofertei care urmează să facă obiectul

licitației, precum și instrucțiunile necesare pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat pentru participarea la licitația electronică. Autoritatea contractantă nu va începe licitația electronică mai devreme de două zile lucrătoare de la data la care au fost transmise invitațiile la licitația electronică.

Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: - prețul

În cadrul fazei de licitare Ofertanții își pot îmbunătăți succesiv ofertele. În orice moment pe parcursul desfășurării licitației electronice, sistemul informatic va pune la dispoziția participanților informații necesare acestora pentru a-și determina poziția pe care o ocupă în clasament.

Pe tot parcursul licitației electronice, sistemul informatic nu va dezvălui identitatea Ofertanților.

Contractele subsecvente acordului-cadru vor fi încheiate de regulă lunar,trimestrial sau semestrial în funcție de necesități și fondurile bugetare disponibile. Criteriul de atribuire pentru stabilirea operatorului economic căruia îi va fi atribuit acordul cadru este: pretul cel mai scazut. Motivul entru care se incheie un acordului cadru:

- este aplicabil doar prin raportare la necesitatile autoritatii contractante conditia fiind astfel ca acestea sa nu se formeze ”ad-hoc” neputand fi anticipat cu precizie momentul aparitiei nevoii și anvergura acesteia;

-datorită imposibilității autorității contractante de a știi cu exactitate care este cantitatea necesară din cauza unor situații ce nu pot fianticipate .

S-a ales utilizarea acordului-cadru datorită nevoii autorităţii contractante de achiziţionare a produselor alimentare în vederea asigurării hranei persoanelor private de libertate. Se dorește încheierea unui acord cadru deoarece acesta este o convenție care

conferă părților dreptul de a decide, sau nu, încheierea contractelor subsecvente, al căror conținut esențial este determinat. Rolul acordului cadru este acela de a rezerva posibilitatea, ca în viitor, când vor avea interesul sau mijloacele necesare, părțile să încheie contractele subsecvente,la prețurile prevăzute de ofertele financiare depuse la procedura de achiziție .

Autoritatea contractanta Penitenciarul Arad va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare pana in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 116 316.48 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

pâine semialbă

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15811100 Brot
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO421 Arad
Hauptort der Ausführung:

Arad, str Al Ioan Cuza, nr 1, PENITENCIARUL ARAD

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CANTITATE ACORD-CADRU: MINIMA 222.614 kg ; MAXIMA 238.528 kg

CANTITATE CONTRACT SUBSECVENT: MINIMA 18.551 kg ; MAXIMA 111.307 kg;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

brânză telemea de vacă

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15541000 Tafelkäse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO421 Arad
Hauptort der Ausführung:

Arad, str Al Ioan Cuza, nr 1, PENITENCIARUL ARAD

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CANTITATE ACORD-CADRU: MINIMA 22.856 kg ; MAXIMA 24.528 kg

CANTITATE CONTRACT SUBSECVENT: MINIMA 1.905 kg ; MAXIMA 11.428 kg;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 245-644062
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 29812
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

acord cadru furnizare paine semialba

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/02/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BRUTARIA PATRAS
Nationale Identifikationsnummer: RO 4914000
Postanschrift: Strada PRINCIPALA, Nr. 641
Ort: Parta
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 307396
Land: Rumänien
E-Mail: ionela_pic@yahoo.com
Telefon: +40 0256392074
Internet-Adresse: https://brutariaonline.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 925 488.64 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 925 488.64 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 29813
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

acord cadru furnizare branza telemea

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/02/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: EUROGRUP BOGDAN
Nationale Identifikationsnummer: RO24660152
Postanschrift: Strada PRINCIPALA, Nr. 104
Ort: Chiscadaga
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Land: Rumänien
E-Mail: eurogrupbogdan2008@yahoo.com
Telefon: +40 54405425
Fax: +4 0254218722
Internet-Adresse: https://www.listafirme.ro/eurogrup-bogdan-srl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 190 827.84 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 190 827.84 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 29814
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Contract furnizare branza telemea - reziliat incepand cu 26.04.2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/02/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: EUROGRUP BOGDAN
Nationale Identifikationsnummer: RO24660152
Postanschrift: Strada PRINCIPALA, Nr. 104
Ort: Chiscadaga
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Land: Rumänien
E-Mail: eurogrupbogdan2008@yahoo.com
Telefon: +40 54405425
Fax: +4 0254218722
Internet-Adresse: https://www.listafirme.ro/eurogrup-bogdan-srl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 62 240.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 20 352.48 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 29815
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Contract furnizare paine semialba + act ad 35830/31.03.2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/02/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BRUTARIA PATRAS
Nationale Identifikationsnummer: RO 4914000
Postanschrift: Strada PRINCIPALA, Nr. 641
Ort: Parta
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 307396
Land: Rumänien
E-Mail: ionela_pic@yahoo.com
Telefon: +40 0256392074
Internet-Adresse: https://brutariaonline.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 97 275.83 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compartimentul juridic - Penitenciar Arad
Postanschrift: Arad, str. Al Ioan Cuza, nr1;
Ort: Arad
Postleitzahl: 310161
Land: Rumänien
E-Mail: adrian.tornean@anp.gov.ro
Telefon: +4 0740114238
Internet-Adresse: http://anp.gov.ro/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022