Lieferungen - 269078-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Gällivare: Personbilar

2022/S 098-269078

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: TOP bostäder AB
Nationellt registreringsnummer: 556051-8739
Postadress: Föreningsgatan 4
Ort: GÄLLIVARE
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 98221
Land: Sverige
Kontaktperson: Therese Isaksson Tieva
E-post: therese.lagerqvist@topbostader.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.topbostader.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

UPPHANDLING TJÄNSTEBILAR, TOPBOSTÄDER AB

Referensnummer: TOP-2022/4
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34110000 Personbilar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Anbudsförfrågan omfattar finansiell leasing av 16 stycken nya tjänstebilar till Topbostäder AB med option på ytterligare 16 stycken enligt överenskommen leveransplan med beställaren. Offererade fordon skall vara helt eldrivna samt av senaste modellutformning.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34100000 Motorfordon
66114000 Finansiell leasing
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gällivare

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Anbudsförfrågan omfattar finansiell leasing av 16 stycken nya tjänstebilar till Topbostäder AB med option på ytterligare 16 stycken enligt överenskommen leveransplan med beställaren. Offererade fordon skall vara helt eldrivna samt av senaste modellutformning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 032-081420
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bilia Center Auto AB
Nationellt registreringsnummer: 559082-3851
Postadress: Box 72
Ort: KISTA
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
Postnummer: 16494
Land: Sverige
E-post: christian.lindohf@bilia.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Luleå
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2022