Lieferungen - 269116-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Nybro: Hjullastare

2022/S 098-269116

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nybro kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0753
Postadress: Dunderbergsgatan 2
Ort: NYBRO
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Postnummer: 38280
Land: Sverige
Kontaktperson: Cecilia Ekelund-Agar
E-post: cecilia.ekelund-agar@nybro.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://nybro.se/templates/Page____216.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Grävmaskin 2022

Referensnummer: 2022/01-008
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34144710 Hjullastare
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser en fabriksny hjulgrävmaskin av klassen 21.2415 (13,1-15,0 ton) med serviceavtal för ett (1) år till Mark och Service, Nybro

Kommun.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
43200000 Schakt- och grävmaskiner samt tillhörande delar
43262100 Mekaniska grävmaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Nybro

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser en fabriksny hjulgrävmaskin av klassen 21.2415 (13,1-15,0 ton) med serviceavtal för ett (1) år till Mark och Service, Nybro

Kommun.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 071-188765
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Beslut om avbrytande av Nybro kommuns upphandling av

2022/01-008: Grävmaskin 2022

Beslut

Upphandlingsenheten beslutar att avbryta rubricerad upphandling.

Bakgrund

Upphandlingsenheten på Nybro kommun har på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört en upphandling avseende Grävmaskin 2022. Anbudstiden gick ut den 2022-05-06 kl. 23:59

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande enligt reglerna för upphandlingar över tröskelvärdena i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Skäl

Mot bakgrund av att det endast inkommit ett anbud i upphandlingen råder bristande konkurrens.

Sammanfattning av utvärderingen

Endast ett anbud har inkommit. I en sådan situation föreligger sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandlingen på grund av bristande konkurrens, därutöver så motsvarar inte inkommit anbud beslutad budgetram. Jämför exempelvis RÅ 2008 ref. 35 och EU-domstolens dom i mål C-27/98.

Fortsatt handledning

Kommunen kommer inom kort att genomföra en ny upphandling med reviderat upphandlingsunderlag.

Tidsfrist för ansökan om överprövning

Beslutet skickas till anbudsgivare med e-post och publiceras i Tendsign.

Överprövning av avbrytandebeslutet får ske inom 10 dagar efter detta beslut delgivits samtliga anbudssökande och anbudsgivare.

Nybro den 16 maj 2022

Nybro kommun

______________________

Jonas Algotsson

Upphandlingschef

Mercell annons: https://opic.com/id/aftrtsgqog

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2022