A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 269187-2018

22/06/2018    S118

Magyarország-Budapest: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások

2018/S 118-269187

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
E-mail: rkorpas@mnsk.hu
Telefon: +36 14714129
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mérnöki tanácsadói és építési műszaki ellenőri szolgáltatás és ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Mérnöki tanácsadói és építési műszaki ellenőri szolgáltatás és ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71631000 Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
71356300 Műszaki támogatási szolgáltatások
71520000 Építésfelügyeleti szolgáltatások
71541000 Építési projektvezetői szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, illetőleg Budapest II. kerület 14479/2; Margitsziget 23801 és Margitsziget 23800/7

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges Császár-Komjádi Uszoda és a Hajós-Széchy Uszoda felújítására irányuló beruházáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadói és építési műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai az alábbiak:

— Általános feladatok a Beruházás teljes időtartama alatt,

— Tervezési és engedélyezési fázishoz kapcsolódó feladatok,

— A Vállalkozó kiválasztásával kapcsolatos feladatok,

— A Beruházás kivitelezéséhez kapcsolódó feladatok,

— Műszaki átadás-átvétel,

— Üzembe helyezés,

— Jótállással kapcsolatos feladatok,

— Költségellenőrzés, elszámolásokkal összefüggő projekt és változásmenedzsmenti feladatok.

A részletes feltételeket és a feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 26
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 136-245059

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Megbízási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
06/07/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 106 900 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) A szerződésmódosítás dátuma: 2018.05.14.

2) Kiegészítés a VII.2.2) ponthoz:

A Felek megállapítják továbbá, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja is megalapozza a jelen Szerződés módosítást, tekintettel arra, hogy azt olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A jelen Szerződés módosításban meghatározott feladatok nem változtatják meg a Szerződés általános jellegét, illeszkednek az eredeti Szerződés jellegéhez. Az ellenérték növekedése a korábbi módosításokkal együtt sem haladja meg a Szerződésben meghatározott eredeti Megbízási Díj 50 %-át.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/06/2018

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71631000 Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
71356300 Műszaki támogatási szolgáltatások
71520000 Építésfelügyeleti szolgáltatások
71541000 Építési projektvezetői szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, illetőleg Budapest II. kerület 14479/2; Margitsziget 23801 és Margitsziget 23800/7

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges Császár-Komjádi Uszoda és a Hajós-Széchy Uszoda felújítására irányuló beruházáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadói és építési műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai az alábbiak:

— Általános feladatok a Beruházás teljes időtartama alatt,

— Tervezési és engedélyezési fázishoz kapcsolódó feladatok,

— A Vállalkozó kiválasztásával kapcsolatos feladatok,

— A Beruházás kivitelezéséhez kapcsolódó feladatok,

— Műszaki átadás-átvétel,

— Üzembe helyezés,

— Jótállással kapcsolatos feladatok,

— Költségellenőrzés, elszámolásokkal összefüggő projekt és változásmenedzsmenti feladatok.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 25
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 133 900 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1.1 A Szerződés alapján a Megbízott által elvégzendő feladatok kiterjednek Kiegészítő Kivitelezési Munkák2-re is. Ezen feladatok elvégzésére jelen Szerződés módosítás eltérő rendelkezése hiányában irányadóak a Szerződés vonatkozó rendelkezései.

1.2 A Generálkivitelezői Szerződések szerinti szavatossági és jótállás igények érvényesítése során a Megbízott közreműködik a Megbízó érdekében, ennek körében a Megbízott különösen köteles javaslatokkal, állásfoglalásokkal segíteni a Megrendelőt, valamint a hibák kijavítását felügyelni és dokumentálni. A Megbízott a jelen pont szerinti feladatait az utófelülvizsgálati eljárások kezdetéig köteles ellátni, az utófelülvizsgálati eljárásokhoz kapcsolódó feladatait a Szerződés 3.7.1 pontja tartalmazza.

1.3 Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5.1 pontjában meghatározott Megbízási Díj a Császár-Komjádi Uszoda és a Hajós-Széchy Uszoda projektekre összesen nettó 27 000 000 Ft (azaz Huszonhétmillió forint) + áfa összeggel (a továbbiakban: „Kiegészítő Megbízási Díj”) emelkedik, így a Megbízási Díj összesen 133 900 000 Ft + áfa összegre módosul, amelyből 57 500 000 Ft + áfa összeg a Császár-Komjádi Uszoda projektre eső díj, 76 400 000 Ft + áfa összeg a Hajós-Széchy Uszoda projektre eső díj.

1.4 A Megbízási Díj 1.2 pont szerinti módosítására tekintettel a Szerződés 1. számú Módosításával módosított Fizetési Ütemterv helyébe a jelen Szerződés módosítás 1. számú mellékletében található Fizetési Ütemterv lép.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja megalapozza a jelen Szerződés módosítást tekintettel arra, hogy a jelen Szerződés módosításban meghatározott feladatok elvégzése szükséges, azok nem képezték a Szerződés szerinti feladatok részét, más további megbízott bevonásával a beruházás gazdasági, illetve műszaki okból nem valósítható meg, és a Megrendelő számára jelentős hátránnyal, illetve a költségek megsokszorozódásával járna.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 106 900 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 133 900 000.00 HUF