Lieferungen - 269260-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Veliko Tarnovo: Computerbezogene Geräte

2022/S 098-269260

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: VELIKOTaRNOVSKI UNIVERSITET "SV.SV. KIRIL I METODIY"
Nationale Identifikationsnummer: 104025653
Postanschrift: ul. "TEODOSIY TaRNOVSKI" No. 2
Ort: gr. Veliko Tarnovo
NUTS-Code: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Postleitzahl: 5003
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Aleksandar Kolev
E-Mail: a.kolev@ts.uni-vt.bg
Telefon: +359 62618377
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uni-vt.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/11713
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Nationale Identifikationsnummer: 000670680
Postanschrift: ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №15
Ort: гр.София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1504
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Петър Росенов Станулов
E-Mail: pstanulov@admin.uni-sofia.bg
Telefon: +359 29308259
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.uni-sofia.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1146
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Nationale Identifikationsnummer: 000017149
Postanschrift: ул. ИВАН МИХАЙЛОВ №.66
Ort: гр.Благоевград
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 2700
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Nikolay Tahov Tahov
E-Mail: tahov@swu.bg
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.swu.bg/bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/18085
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Закупуване на ИКТ оборудване за нуждите на изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.016-0019 с две обособени позиции:

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30230000 Computerbezogene Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Закупуване на ИКТ оборудване за нуждите на изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.016-0019 с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Закупуване на ИКТ оборудване за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Обособена позиция № 2 „Закупуване на ИКТ оборудване за нуждите на Югозападния университет „Неофит Рилски“

За провеждането й е сключено споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с което са уредени всички организационни, технически и финансови въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договорите за обособените позици от предмета на поръчката, изпълнението на услугите от предмета на поръчката и други.

Договорите за обществена поръчка за всяка ОП се сключват с определените за изпълнители участници както следва:

- за ОП № 1 – от Софийски университет „Св. Климент Охридски“;

- за ОП № 2 – от Югозападен университет „Неофит Рилски“.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 85 635.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Закупуване на ИКТ оборудване за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30230000 Computerbezogene Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

град София

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на позицията е предвидено да се изпълнят: Доставка на ИТ оборудване и инфраструктура, операционни системи и др., гарантиращи непрекъснатост и сигурност на работата на посоченото висше училище; Инсталация и интеграция на доставеното оборудване; Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване, изградена информационна инфраструктура и съответните софтуерни лицензи. Доставяната техника и оборудване трябва да са нови, неупотребявани и в съответствие с техническите изисквания. Да се доставят в оригинална опаковка с ненарушена цялост, с всички принадлежности и комплектации, които са необходими за монтирането ѝ, въвеждането в експлоатация и правилна работа. ИКТ инфраструктурата трябва да бъде изградена с използване на съвременни, високопроизводителни компоненти, гарантиращи непрекъснатост на работата и сигурност на комуникационните процеси. ИКТ инфраструктурата трябва да предоставя възможност за оптимизация, надграждане и миграция без прекъсване на работата ѝ. Резултатът от изпълнението трябва да представлява напълно функционална ИКТ инфраструктура, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация. Всички хардуерни и софтуерни компоненти на предложението следва да бъдат инсталирани и конфигурирани до постигане на завършено работещо решение.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект №BG05M2OP001-2.016-0019 "Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет –Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Закупуване на ИКТ оборудване за нуждите на Югозападния университет „Неофит Рилски“

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30230000 Computerbezogene Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Hauptort der Ausführung:

град Благоевград

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на позицията е предвидено да се изпълнят: Доставка на ИТ оборудване и инфраструктура, операционни системи и др., гарантиращи непрекъснатост и сигурност на работата на посоченото висше училище; Инсталация и интеграция на доставеното оборудване; Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване, изградена информационна инфраструктура и съответните софтуерни лицензи. Доставяната техника и оборудване трябва да са нови, неупотребявани и в съответствие с техническите изисквания. Да се доставят в оригинална опаковка с ненарушена цялост, с всички принадлежности и комплектации, които са необходими за монтирането ѝ, въвеждането в експлоатация и правилна работа. ИКТ инфраструктурата трябва да бъде изградена с използване на съвременни, високопроизводителни компоненти, гарантиращи непрекъснатост на работата и сигурност на комуникационните процеси. ИКТ инфраструктурата трябва да предоставя възможност за оптимизация, надграждане и миграция без прекъсване на работата ѝ. Резултатът от изпълнението трябва да представлява напълно функционална ИКТ инфраструктура, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация. Всички хардуерни и софтуерни компоненти на предложението следва да бъдат инсталирани и конфигурирани до постигане на завършено работещо решение.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект №BG05M2OP001-2.016-0019 "Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет –Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 025-060574
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 43183
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

„Закупуване на ИКТ оборудване за нуждите на изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.016-0019 по позиции: обособена позиция №1 „Закупуване на ИКТ оборудване за нуждите на Софийския университет „Св. Клим

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: СИЕНСИС АД
Nationale Identifikationsnummer: 121708078
Postanschrift: Бели брези ул. Лерин № 44-46
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1680
Land: Bulgarien
E-Mail: sales@cnsys.bg
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 60 654.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 60 586.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 43187
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

„Закупуване на ИКТ оборудване за нуждите на изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.016-0019 по позиции: Обособена позиция 2: „Закупуване на ИКТ оборудване за нуждите на Югозападния университет „Неофит

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: СИЕНСИС АД
Nationale Identifikationsnummer: 121708078
Postanschrift: Бели брези ул. Лерин № 44-46
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Postleitzahl: 1680
Land: Bulgarien
E-Mail: sales@cnsys.bg
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 25 811.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 25 049.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022