Lieferungen - 269322-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Brașov: Sicherheitszäune

2022/S 098-269322

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURA “MARIN DRACEA”
Nationale Identifikationsnummer: RO 34638446
Postanschrift: Strada: Closca, nr.13
Ort: Brasov
NUTS-Code: RO122 Braşov
Postleitzahl: 500001
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ovidiu BESCHEA
E-Mail: ionut.virban@icas.ro
Telefon: +40 786100038
Fax: +40 268415338
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.icas.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: INSTITUT DE CERCETARE
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Cercetare in silvicultura

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achizitie de garduri electrice in cadrul proiectului “Implementarea Planului național de acțiune pentru conservarea populației urs brun din România” POIM COD SMIS – 136899

Referenznummer der Bekanntmachung: 3539411602
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34928310 Sicherheitszäune
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectivul general al proiectului: creșterea gradului de protecție și conservare a populației de urs brun din România.

Obiectivul general la nivel național: menținerea pe termen lung a actualei stări de conservare a populației de urs brun și a habitatului său. Starea de conservare favorabilă (calificativul FV- Favorabilă, calificativ similar raportării pe Directiva Habitate) existentă la această dată constituie indicator de rezultat asociat și nu va suferi nici o modificare după finalizarea proiectului.

In acest sens, autoritatea contractantă va achiziționa 1.140 (omieosută patruzeci) sisteme/bucăți garduri electrice pentru proiectul ”Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”, Cod proiect 136899. Fiecare gard electric este format din mai multe componente descrise în specificațiile tehnice de mai jos.

Furnizorul va furniza un certificat de garanție, care să acopere cel puțin 3 ani pentru fiecare sistem de gard, perioadă calculată de la data semnării procesului verbal de recepție/punerii în funcțiune a echipamentelor, dovedită prin semnarea procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă (punere în funcțiune echipamente), de ambele părți. Fiecare echipament va fi livrat conform standardelor utilizate la nivelul României.

Contractul de Furnizare se va derula pe o perioada de maxim 12 luni de la data semnării contractului.

Furnizorul va asigura transportul produselor la sediul Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” – SCDEP Brașov str. Cloşca nr. 13 Braşov.

Plata produselor se va face prin OP, în contul furnizorului, în 28 de zile de la data înregistrării facturii la sediul achizitorului.

Termenul de evaluare a ofertelor este de 60 zile lucratoare de la data deschiderii acestora (potrivit art. 214 alin. 3 din Legea nr. 98/2016). Această perioadă se poate prelungi, in cazuri temeinic justificate, aducându-se la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de maximum două zile de la aprobarea deciziei de prelungire. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 18 zile, iar autoritatea contractanta raspunde tuturor solicitarilor in cea de-a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 620 689.00 RON
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO122 Braşov
Hauptort der Ausführung:

Conform Caiet Sarcini

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Autoritatea contractantă va achiziționa 1.140 (omieosută patruzeci) sisteme/bucăți garduri electrice pentru proiectul ”Implementarea planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”, Cod proiect 136899.

Fiecare gard electric este format din mai multe componente descrise în specificațiile tehnice minime de mai jos.

Componente obligatorii ale fiecărui sistem gard electric:

1. aparat gard electric cu generator de impulsuri, cu alimentare din acumulator de 12 V, cu buton de reglare a impulsului, cu împământare de 8 mm la 20.000V. Include un cablu de legătură la gard cu lungime de min. 2m și o bară metalică pentru împământare.

Generatorul de impulsuri este încorporat într-o carcasă de plastic împreună cu acumulatorul.

Putere generator de impulsuri: maxim 15.000 V;

Consum: max 210 mA

Energie: între: 3,5-5 J.

2. panou solar atașat de minim 10 W

3. acumulator auto cu următoarele caracteristici: 12V, minim 60Ah, care să fie încorporat în cutia atașată generatorului de impulsuri;

4. min. 12 buc. role fir/sistem cu următoarele caracteristici:

- minim 200 m lungime/rolă

- firul să fie din oțel inoxidabil/galvanizat și cupru plumbuit.

- fiecare fir al rolei trebuie să fie format dintr-o împletitură de minim 6 fire (cupru și oțel galvanizat).

- puterea de rupere a firului: minim 500 kg

- rezistența electrică: între 0,04 - 0,12 ohm/m

5. sistem complet pentru poartă cu arc care să conțină min. 1(un) izolator dublu și min. 1(un) izolator inelar - 4 bucăți/sistem gard electric.

6. minim 240 bucăți izolatori fir din poliamid/sistem gard electric pentru stâlpi din lemn, stabil UV, cu șuruburi de minim 5 mm diametru.

7. etichete autocolante format A5/portret , cu rezistență la UV și la precipitații, aplicate pe aparatul gard electric/generator de impulsuri. Fiecare sistem de gard electric trebuie să aibă o eticheta autocolanta, color cu date despre proiect și programul de finanțare.Conținutul autocolantului va fi stabilit împreună cu echipa INCDS Marin Drăcea.

8. tăbliță de avertizare

Cerinţele solicitate sunt minime şi obligatorii, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Oferta ce conţine caracteristici ale produselor inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă şi va fi respinsă.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică - Garanția produselor : 10 puncte / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

COD SMIS – 136899

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Produsele solicitate sunt necesare Autoritatii Contractante, pentru îndeplinirea obligatiilor ce îi revin legate de implementarea Activitatea 2 Achiziționarea și instalarea unor sisteme de protecție a animalelor domestice, a culturilor agricole și a bunurilor materiale din Planul Național de Acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România, conform Acordului de de Parteneriat cu nr. DAFE/124454/14.05.2021, ANEXA 5 la contractul de finanțare cu nr. 606/09.07.2021, POIM.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 042-108329
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9339
Bezeichnung des Auftrags:

Contract de furnizare

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AGRO ELECTROSISTEMS SRL
Nationale Identifikationsnummer: 35656610
Postanschrift: Strada Poiana Arcusului, Nr. 67
Ort: Sfantu Gheorghe
NUTS-Code: RO123 Covasna
Postleitzahl: 520032
Land: Rumänien
E-Mail: office@agroelectro.ro
Telefon: +40 724776515
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 620 689.00 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 620 689.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022