Tjänster - 269330-2019

10/06/2019    S110

Danmark-Köpenhamn: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

2019/S 110-269330

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SMOKA I/S
Nationellt registreringsnummer: 35433430
Postadress: U-Vej 7
Ort: København S
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Tange Kallesen
E-post: bek@smoka.dk
Telefon: +45 51369084

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/94118b7e-c6c8-45a7-a5c6-cfbf8340e86d/homepage

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Transport og behandling af farligt affald

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90000000 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Udbuddet omfatter 25 delaftaler vedrørende transport og behandling af farligt affald (med undtagelse af delaftale 11, som kun omfatter behandling). På hver delaftale indgås der en rammeaftale på grundlag af aftaleudkastet og kravspecifikationen, der indgår i udbudsmaterialet. Hver rammeaftale indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdato for rammeaftalerne forventes at være 1.4.2019.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 11 973 820.00 DKK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Syrer, efter nationale regler

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90510000 Avfallshantering
90512000 Avfallstransport
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90500000 Avfallstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK02 Sjælland
Nuts-kod: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Primær mærkning: Klasse 8

Pakketype: Fade

Årlig estimeret mængde: 34 ton

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Baser, efter nationale regler

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90510000 Avfallshantering
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Primær mærkning: Klasse 8

Pakketype: Fade

Årlig estimeret mængde: 21

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Syrer efter ADR regler

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Primær mærkning: Klasse 8

Pakketype: Dunke, fade - Årligt estimere mængde: 17 ton

Prakketype: Tromler - Årlig estimeret mængde: 5 ton

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Baser efter ADR regler

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90510000 Avfallshantering
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Primær mærkning: Klasse 8

Pakketype: Dunke, fade. - Årlig estimerede mængde: 11 ton

Pakketype: Tromler - Årlig estimeret mængde: 2 ton

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Palletanke med syre eller base

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Affaldstype: Palletanke med syre eller base, anslået fordeling organisk 30% / uorganisk 70%

Primær mærkning: Klasse 8

Pakketype: Palletanke

Årlig estimeret mængde: 70 ton

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Halogen- eller svovlholdigt organisk affald efter nationale relger/ADR regler

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Affaldstype: Halogen- eller svovlholdigt organisk affald (min. 1%), efter nationale regler/ADR regler

Pakketype: Dunke - Årlig estimeret mængde: 5 ton

Pakketype: Fade - Årlig estimeret mængde: 30ton

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Brandfarlige væsker efter nationale regler

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90512000 Avfallstransport
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Primær mærkning: Klasse 3

Pakketype: Fade

Årlig estimeret mængde: 150 ton

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Brandfarlige væsker efter ADR regler

Del nr: 8
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Primær mærkning: Klasse 3

Pakketype: Dunke, fade.

Årlig estimeret mængde: 40 ton

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Ukendt affald fra genbrugspladser, som accepteres under UN3286

Del nr: 9
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
90500000 Avfallstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Affaldstype: Ukendt affald fra genbrugspladser. Fraktionen kan indeholde alle stoffer, som accepteres under UN3286.

Primær mærkning: UN3269 fra genbrugspladser eller erhverv

Pakketype: Dunke, fade.

Årlig estimeret mængde: 75 ton

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kviksølvholdigt affald efter nationale regler eller ADR regler

Del nr: 10
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Pakketype: Dunke. - Årlig estimeret mængde: 400 kg.

Pakketype: Fade. - Årlig estimeret mængde: 1500 kg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fyrværkeri, nødblus, røgbomber, nødraketter klasse 1 (tørt)

Del nr: 11
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Pakketype: Fade.

Årlig estimeret mængde: 1100 kg

Denne delaftale omhandler kun behandling af farligt affald. Tilbudsgiver skal dermed ikke afgive pris for afhentning og transport.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fyrværkeri, vådt

Del nr: 12
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Pakketype: Fade

Årlig estimeret mængde: 7,5 ton

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Pesticider og andet klasse 6.1 i småemballage efter nationale regler eller ADR regler

Del nr: 13
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Primær mærkning: Klasse 6.1

Pakketype: Fade

Årlig estimeret mængde: 15 ton

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Gødning

Del nr: 14
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Pakketype: Dunke. - Årlig estimeret mængde: 1 ton.

Pakketype: Fade - Årlig estimeret mængde: 30 ton

Pakketype: Poser på paller - Årlig estimeret mængde: 4 ton

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Oxiderende og reaktivt affald, herunder peroxider

Del nr: 15
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Primær mærkning: Sorteres efter tilbudsgivers specifikation

Pakketype: Dunke. - Årlig estimeret mængde: 0,5 ton.

Pakketype: Fade - Årlig estimeret mængde: 7 ton.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Oliefiltre

Del nr: 16
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Affaldstype: Oliefiltre, som skal genanvendes

Pakketype: Storcontainer

Årlig estimeret mængde: 50 ton

Oliefiltre skal sendes til genanvendelse. Leverandøren skal stille en 20 fods container til opsamling til rådighed på SMOKA. Leverandøren skal enten have en tom container med til ombytning, eller levere en tom container retur samme dag, med mindre andet aftales.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Spraydåser

Del nr: 17
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Affaldstype: Spraydåser, som skal genanvendes

Primær mærkning: UN1950

Pakketype: 660 liter containere

Årlig estimeret mængde: 65 ton

Spraydåser skal sendes til genanvendelse. Leverandøren skal stille et tilstrækkeligt antal (pt. Ca. 120 stk.) 660 L containere til rådighed til indsamling. Containerne skal være funktionsdygtige, opmærkede og med poser.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Akkumulatorer

Del nr: 18
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Pakketype: Akkumulatorer

Årlig estimeret mængde: 130 ton

Leverandøren skal stille et tilstrækkeligt antal (pt. ca. 90 stk.) akkumulatorkasser til rådighed til indsamling. Akkumulatorkasserne skal være funktionsdygtige, opmærkede og rengjorte.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Medicin fra erhverv

Del nr: 19
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Pakketype: Fade. - Årlig estimeret mængde: 15 ton

Pakketype: Paller - Årlig estimeret mængde: 5 ton

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Gasdåser

Del nr: 20
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Primær mærkning: UN2037

Pakketype: Fade

Årlig estimeret mængde: 4,5 ton

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lightere

Del nr: 21
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Primær mærkning: UN1057

Pakketype: Fade

Årlig estimeret mængde: 600 kg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lithium batterier

Del nr: 22
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Pakketype: Fade

Årlig estimeret mængde: 1700 kg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kølervæske

Del nr: 23
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Affaldstype: Kølervæske

Årlig estimeret mængde: 40 ton

Fraktionen afhentes på SMOKA i slamsuger, minimum 10 ton pr. gang.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tom urenset småemballage (under 25 liter)

Del nr: 24
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90510000 Avfallshantering
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tom urenset småemballage under 25 liter.

Primær mærkning: UN 3509

Pakketype: Fade - Årlig estimeret mængde: 1 ton

Pakketype: 660 liter containere - Årlig estimeret mængde: 4 ton - Leverandøren skal stille et tilstrækkeligt antal (pt. Ca. 120 stk.) 660 L containere til rådighed til indsamling. Containerne skal være funktionsdygtige, opmærkede og med poser.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tom urenset emballage (over 25 liter)

Del nr: 25
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90510000 Avfallshantering
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tom urenset emballage over 25 liter.

Primær mærkning: UN 3509

Pakketype: Bulk

Årlig estimeret mængde: 10 ton

Bulk består af storemballage, tromler og palletanke. Leverandøren skal stille en 20 fods container til opsamling til rådighed på SMOKA. Leverandøren skal enten have en tom container med til ombytning, eller levere en tom container re-tur samme dag, med mindre andet aftales

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 012-024228
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Syrer, efter nationale regler

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/03/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Fortum Waste Solutions A/S
Ort: Nyborg
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 685 440.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Baser, efter nationale regler

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/03/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Fortum Waste Solutions A/S
Ort: Nyborg
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 423 360.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Syrer efter ADR regler

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/03/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Fortum Waste Solutions A/S
Ort: Nyborg
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 443 520.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Baser efter ADR regler

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/03/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Fortum Waste Solutions A/S
Ort: Nyborg
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 262 080.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 5
Del nr: 5
Benämning på upphandlingen:

Palletanke med syre eller base

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/03/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Fortum Waste Solutions A/S
Ort: Nyborg
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 668 800.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 6
Del nr: 6
Benämning på upphandlingen:

Halogen- eller svovlholdigt organisk affald efter nationale relger/ADR regler

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/03/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Fortum Waste Solutions A/S
Ort: Nyborg
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 845 600.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 7
Del nr: 7
Benämning på upphandlingen:

Brandfarlige væsker efter nationale regler

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/03/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Fortum Waste Solutions A/S
Ort: Nyborg
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 638 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 8
Del nr: 8
Benämning på upphandlingen:

Brandfarlige væsker efter ADR regler

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/03/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Fortum Waste Solutions A/S
Ort: Nyborg
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 436 800.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 11
Del nr: 11
Benämning på upphandlingen:

Fyrværkeri, nødblus, røgbomber, nødraketter klasse 1 (tørt)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/03/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Fortum Waste Solutions A/S
Ort: Nyborg
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 141 240.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 14
Del nr: 14
Benämning på upphandlingen:

Gødning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/03/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Fortum Waste Solutions A/S
Ort: Nyborg
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 885 360.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 9
Del nr: 9
Benämning på upphandlingen:

Ukendt affald fra genbrugspladser, som accepteres under UN3286

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Special Waste System A/S
Ort: Nørre Alslev
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 440 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 12
Del nr: 12
Benämning på upphandlingen:

Fyrværkeri, vådt

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Special Waste System A/S
Ort: Nørre Alslev
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 159 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 21
Del nr: 21
Benämning på upphandlingen:

Lightere

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Special Waste System A/S
Ort: Nørre Alslev
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 10 320.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 10
Del nr: 10
Benämning på upphandlingen:

Kviksølvholdigt affald efter nationale regler eller ADR regler

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Stena Recycling A/S
Ort: Brøndby
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 304 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 13
Del nr: 13
Benämning på upphandlingen:

Pesticider og andet klasse 6.1 i småemballage efter nationale regler eller ADR regler

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Stena Recycling A/S
Ort: Brøndby
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 366 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 15
Del nr: 15
Benämning på upphandlingen:

Oxiderende og reaktivt affald, herunder peroxider

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Stena Recycling A/S
Ort: Brøndby
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 412 500.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 17
Del nr: 17
Benämning på upphandlingen:

Spraydåser

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Stena Recycling A/S
Ort: Brøndby
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 053 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 19
Del nr: 19
Benämning på upphandlingen:

Medicin fra erhverv

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Stena Recycling A/S
Ort: Brøndby
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 276 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 20
Del nr: 20
Benämning på upphandlingen:

Gasdåser

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Stena Recycling A/S
Ort: Brøndby
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 97 200.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 22
Del nr: 22
Benämning på upphandlingen:

Lithium batterier

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Stena Recycling A/S
Ort: Brøndby
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 149 600.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 23
Del nr: 23
Benämning på upphandlingen:

Kølervæske

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Stena Recycling A/S
Ort: Brøndby
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 176 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 24
Del nr: 24
Benämning på upphandlingen:

Tom urenset småemballage (under 25 liter)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/04/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Stena Recycling A/S
Ort: Brøndby
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 100 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 16
Del nr: 16
Benämning på upphandlingen:

Oliefiltre

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 25
Del nr: 25
Benämning på upphandlingen:

Tom urenset emballage (over 25 liter)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

I henhold til udbudsloven skal standardformularen "Det fælles europæiske udbudsdokument" ("ESPD") benyttes. ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at tilbudsgiver opfylder de fastsatte krav til egnethed.

Tilbudsgiver skal derfor udfylde ESPD i overensstemmelse med Ordregivers anvisninger i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet.

Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal udfylde særskilt ESPD for disse enheder. Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet vil, som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

Afgives tilbuddet af et konsortium, skal hver konsortiedeltager udfylde særskilt ESPD.

Ordregiver er forpligtet til at udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § § 135-136. Tilsvarende vil ordregiver udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de angivne frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. (1)-(6). Udelukkelse vil ske, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: De(n) tilbudsgiver(e), der står til at blive tildelt delaftalerne skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1.11.2018.

— Tilbudsgiver skal have kvalitets- og miljøledelsessystemer, som er implementeret i virksomheden.

Dokumentation: Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Ordregiver (ikke som en del af tilbuddet) kunne forelægges, enten i form af gyldige Certifikater (ISO 9001 og ISO 14001), eller det af tilbudsgiver udformede kvalitetsstyrings- og miljøledelsessytem, som er implementeret i virksomheden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadress: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over tildelingsbeslutning skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadress: www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/06/2019