A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 269337-2016

04/08/2016    S149

Magyarország-Budapest: Vízi létesítmények építése

2016/S 149-269337

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sárádi Kálmánné, főjegyző
E-mail: ehr@budapest.hu
Telefon: +36 13271656
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budapest.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák – tervezési és kivitelezési munkák.

II.1.2)Fő CPV-kód
45240000 Vízi létesítmények építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés, melynek tárgya: „Margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák – tervezési és kivitelezési munkák”.

A vállalkozási szerződés megkötésére a FIDIC „Sárga Könyv” (A Vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése- építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal, magyar nyelvű kiadás 2001.) feltételei szerint kerül sor.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 982 249 999.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45240000 Vízi létesítmények építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozó hiba és hiánymentesen, a közb. dok.-ban meghat. minőségben, osztható szolgáltatásként vállalja a tervezési és kivitelezési munkát,amely szolgáltatás kiterjed az alábbi feladatok elvégzése: kiviteli tervek és kivitelezési dok. elkészítése 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. előírásai szerint, a Megrendelő által szolgáltatott tendertervek és engedélyek, az üzemeltető által megfogalmazott követelmények alapján; engedélyes tervek szükség szerinti módosítása és az engedélyek megszerzése;a kiv. megkezdéséhez és a megvalósításhoz szükséges valamennyi engedélyek beszerzése; forg.tech. tervek elkészítése; kiv. munkák elvégzése, a befejezett Létesítmény átadása; közműkiv. munkák elvégzése; a helyreállítási munkák elvégzése; üzemeltetési engedély megkéréséhez szükséges dok. hiánytalan elkészítése, továbbá az engedélyezés során rendelkezésre állás; a jótállási/szavatossági időszakon belül hibák kijavítása; a közb. dok.-ban részletezett feladat telj.; régészeti feladatok; próbaüzem lefolytatása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya olyan kivitelezési tervezés és kivitelezés megrendelése, mely a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 1. § (1) bekezdés tárgyi hatálya alá tartozik, figyelemmel arra, hogy a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges, illetve azzal összefüggő, azt kiszolgáló beruházással összefüggő beszerzés.

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Dagály-törvény) 3. § (1) bekezdése szerint: „A beruházással összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eljárás esetén:

a) az ajánlatkérő minden esetben köteles legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni és

b) az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár vagy a legalacsonyabb költség is lehet.”

A 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés e) pontja szerint:

„(2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha

e) az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az ajánlatkérő által előidézett okból.”.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: FKLM/43-141/2016
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés, melynek tárgya: „Margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák – tervezési és kivitelezési munkák.”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/07/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sade-Magyarország Mélyépítő Kft.
Postai cím: Budafoki út 72–74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sade.hu
Telefon: +36 12056078
Fax: +36 12056065
Internetcím: http://www.sade.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Kft.
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.)
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@pentakft.hu
Telefon: +36 28529050
Fax: +36 28529070
Internetcím: http://www.pentakft.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 982 249 999.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. sz. Ajánlattevő:

— közös ajánlattevők neve: Sade-Penta Konzorcium (1117 Budapest, Budafoki út 72–74.),

— közös ajánlattevők vezető tagja: Sade-Magyarország Mélyépítő Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 72–74.),

— közös ajánlattevők társult tagja: Penta Általános Építőipari Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.).

2. sz. Ajánlattevő: Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.).

3. sz. Ajánlattevő: Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.).

Alvállalkozó bevonásával érintett főbb munkarészek: terv. művez, vízgazd. ép. terv. r.f, közl. ép. terv. r. f., ép. vill. ter. r.f , mérn. szolg, terv. előkész, lőszerment, régészet, földm, dúcolás, víztel, bontásim, injekt.f, vezetékfekt. csőszer, védőcs. fúrás, burk. helyreáll., geod, forg. techn, közmű kiv, szakf. közmű igényb, min. vizsg, gép. szer. m., elektr. kiv, közútiszáll. f, daruzási f., őrz-vagyonvéd, vesz-nem vesz. hull. elszáll. elh. kezel. úttiszt. portalanítás, kertészeti, tereprend. helyreáll, üzemp. t. töm. vizsg, áll, elm., műt. ép, réselésif., köz. közl. elt., korlát. f, bélelés, irányítást.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 188285943
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 188285943
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 188285943
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/08/2016