Lieferungen - 269503-2022

20/05/2022    S98

Slovenija-Ljubljana: Računalniška oprema in pribor

2022/S 098-269503

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5156700000
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 15
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: MATEJA KOBALEJ
E-naslov: javna.narocila@zpiz.si
Telefon: +386 14745654
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.zpiz.si/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme

Referenčna številka dokumenta: 430-28/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
30200000 Računalniška oprema in pribor
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je nakup energijsko učinkovite računalniške opreme, in sicer po sklopih:

Sklop 1: Nakup energijsko učinkovitih monitorjev,

Sklop 2: Nakup USB čitalcev identifikacijskih kartic,

Sklop 3: Nakup energijsko učinkovitih tankih klientov,

Sklop 4: Nakup energijsko učinkovitih namiznih računalnikov.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 140 228.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Nakup energijsko učinkovitih monitorjev

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30231000 Računalniški zasloni in konzole
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Izvajalec ob vsaki dobavi do 25 % količine posamezne dobave dostavi naročniku na naslov: ZPIZ, Območna enota Maribor, Zagrebška cesta 84, Maribor, preostalo opremo dostavi naročniku na naslov: ZP

II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup energijsko učinkovitih monitorjev - 1600 kosov

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Nakup USB čitalcev identifikacijskih kartic

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30237000 Deli, pribor in potrebščine za računalnike
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup USB čitalcev identifikacijskih kartic - 800 kosov

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Nakup energijsko učinkovitih tankih klientov

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30214000 Delovne postaje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup energijsko učinkovitih tankih klientov - 350 kosov

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Nakup energijsko učinkovitih namiznih računalnikov

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30213000 Osebni računalniki
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Nakup energijsko učinkovitih namiznih računalnikov - 20 kosov

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2021/S 237-623609
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 1
Naslov:

Nakup energijsko učinkovitih monitorjev

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 2
Naslov:

Nakup USB čitalcev identifikacijskih kartic

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 3
Naslov:

Nakup energijsko učinkovitih tankih klientov

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
16/03/2022
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Gambit trade globalni marketing d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5475465000
Poštni naslov: Savska cesta 3A
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 157 500.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 123 340.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 4
Naslov:

Nakup energijsko učinkovitih namiznih računalnikov

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
22/03/2022
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Gambit trade globalni marketing d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5475465000
Poštni naslov: Savska cesta 3A
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 24 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 16 888.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 15
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/05/2022