Szolgáltatások - 269522-2019

10/06/2019    S110    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2019/S 110-269522

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
NIF — Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
EKRSZ_94215096
Váci út 45.
Budapest
1134
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Dániel
Telefon: +36 17807811
E-mail: kozbeszerzes@meditkonzult.hu
Fax: +36 17974168
NUTS-kód: HU

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés-M4 Püspökladány-Berettyóújfalu

Hivatkozási szám: EKR000262242018
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés az «M4 Püspökladány-Berettyóújfalu közötti szakasz autópályává fejleszthető 2x2 forgalmi sávos autóút engedélyezési tervének elkészítése, szükséges építési engedélyek beszerzése és a kiviteli terv elkészítése» tárgyában.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 280 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000
71240000
71322000
71322200
71322300
71356400
79311410
79314000
90700000
90712000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Elvégzendő feladatok:

— Engedélyezési terv készítése,

— Kiviteli terv készítése.

A szakasz hossza 29,9 km 2x2 forgalmi sáv 3.0 m széles elválasztó sávval (fizikai, szalagkorlát elválasztással), 20 m koronaszélességű autópályává fejleszthető autóút és kapcsolódó építmények, szükség szerinti ellenőrzési pontok, érintett közművek, 2 ún. külön szintű csomópont (a tervezési szakasz elején és végén elhelyezkedő csomópontok a csatlakozó szakaszokhoz tartoznak, illetve az utóbbi (M4-M35-M47 csomópont) ugyan rendelkezik építési engedéllyel, de a csomópont II. ütemére el kell készíteni az engedélyezési és kiviteli tervet). Két pár egyszerű pihenőhely, várhatóan 19 db híd, egyéb szükséges műtárgyak megtervezése is szükséges.

Megvalósíthatósági tanulmány, valamint a nyomvonal kormányrendelettel való megállapításához szükséges dokumentáció aktualizálása.

Berettyóújfalui Mérnökségi Telep bővítésének megtervezése.

Klímakockázati elemzés, valamint Víz Keretirányelv céljainak megfelelés vizsgálatának elkészítése, a szükséges nyilatkozatok beszerzése.

Vízjogi (csapadékvíz) engedélyének beszerzése.

A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3. pont M/2.1 b)pontjában bemutatott szakembernek az M/2.1) pont b.) alpontjában előírthoz képest többlet tapasztalata(lsd.IV.4.3.pont) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3. pont M/2.2 b)pontjában bemutatott szakembernek az M/2.2) pont b.) alpontjában előírthoz képest többlet tapasztalata(lsd.IV.4.3.pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3. pont M/2.3 b)pontjában bemutatott szakembernek az M/2.3. b.) alpontjában előírthoz képest többlet tapasztalata(lsd.IV.4.3.pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3. pont M/2.4 b)pontjában bemutatott szakembernek az M/2.4) pont b.) alpontjában előírthoz képest többlet tapasztalata(lsd.IV.4.3.pont) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 140-320769
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés-M4 Püspökladány-Berettyóújfalu

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/05/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
TURA-Terv Mérnökiroda Kft.
EKRSZ_11752336
Gyarmat utca 30.
Budapest
1145
Magyarország
Telefon: +36 309707281
E-mail: tura-terv@tura-terv.hu
Fax: +36 15999807
NUTS-kód: HU
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
EKRSZ_69479771
Lövőház utca 37.
Budapest
1024
Magyarország
Telefon: +36 13459588
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Fax: +36 13459550
NUTS-kód: HU
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 300 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 280 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Geotechnikai szakvélemény és mellékletei, környezetvédelmi munkálatokkal kapcsolatos tervezési feladatok(felszín alatti víz

Védelme, hulladékgazdálkodás, tájvédelem, levegőtisztaság védelem, zaj- és rezgésvédelem, elővilágvédelem, felszíni víz védelem,forgalmi vizsgálatok,forgalmi tervezés,geodézia,útépítési tervezési feladatok,forgalomtechnika,közúti biztonsági

Audit,

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

V.2.5. pont folytatása: vízelvezetési tervek készítése,vízépítési tervezési feladatok, növénytelepítési és rekultivációs tervek, táj- és természetvédelmi tervek, híd és tartószerkezet tervezéssel kapcs.feladatok, közművek és egyéb vezetékek terve, szakvéleménye, területigénybevételi tervek, művelési ág és változtatási tervek és azok engedélyeztetése, talajvédelmi terv, humuszgazdálkodási terv, magasépítési terv, bontási tervek készítése, vasútépítési terv, érintésvédelem, költségelt mennyiség kimutatás, víz keretirányelvnek való megfelelőségről szóló tanulmány készítése, klímakockázati tanulmány készítése, mérnökségi telep, megvalósíthatósági tanulmány.

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

I.

Ajánlattevő neve: RODEN Mérnöki Iroda Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1089 Budapest, Villám utca 13.

Ajánlattevő adószáma: 10624672-2-42

II.

TURA-Terv Mérnökiroda Kft. — FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. közös ajánlattevők

Ajánlattevő neve: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 30.

Ajánlattevő adószáma: 12602908-2-42

Ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 37.

Ajánlattevő adószáma: 13842217-2-41

III.

Ajánlattevő neve: M4PB Konzorcium

Ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7–13.

Konzorciumvezető neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Konzorciumvezető székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7–13.

Konzorciumvezető adószáma: 10554885-2-43.

Konzorciumi tag neve: Pannon 2010 Zrt.

Konzorciumi tag székhelye: 1133 Budapest, Árbóc u. 6.

Konzorciumi tag adószáma: 22791621-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/06/2019