Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 269553-2022

20/05/2022    S98

România-București: Reţele

2022/S 098-269553

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 065-168591)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Justitiei
Număr naţional de înregistrare: 4265841
Adresă: Strada: Apolodor, nr. 17
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050741
Țară: România
Persoană de contact: Compartimentul Achizitii Publice
E-mail: achizitiipublice@just.ro
Telefon: +40 0372041115
Fax: +40 0372041114
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.just.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție infrastructură hardware şi a software-lui de bază necesară pentru virtualizarea şi centralizarea aplicaţiei ECRIS 4 și implementarea Dosarului Electronic Național.

Număr de referinţă: 4265841_2022_PAAPD1330678
II.1.2)Cod CPV principal
32400000 Reţele
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Ministerul Justiției, în calitate de autoritate contractantă intenționează să doteze tribunalele

tribunalelor și curților de apel cu sisteme de procesare şi stocare performante, care vor găzdui o serie de aplicații specifice activității judiciare din instanțe, printre care și aplicația ECRIS 4.

Vor fi instalate tool-uri și aplicații de management pentru echipamentele IT și utilizatorii din instanțe cu ajutorul cărora se dorește eficientizarea activității angajaților precum și optimizarea resurselor (comunicații, personal IT, cheltuieli cu întreținerea sistemelor informatice).

De asemenea, se intenționează dotarea celor 237 de instanţe de judecată din România cu echipamente de comunicaţii performante (routere, switch-uri), precum și achiziţionarea bunurilor care vor face parte din infrastructura IT (procesare și stocare), a celei de comunicatii și securitate ce va fi instalată la nivelul celor două locații centrale (principală și secundară), pe care va rula “Dosarul Electronic Naţional” (una din cele 4 versiuni distribuite în prezent la nivelul celor 15 Curţi de Apel).

Cerințele tehnice detaliate se regăsesc in Sectiunea II -Caietul de sarcini, parte a documentației de atribuire care va fi publicată în SEAP.

Cantităţile totale de echipamente IT şi numărul de licenţe, precum şi locaţiile de livrare ale acestora se găsesc în Anexa 1 la Caietul de sarcini - Echipamente şi locaţii.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 065-168591

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: III.1.1)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Cerinta nr 3
În loc de:

Op. ec. (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167 din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.În sensul definirii conflictului de interese conform art. 59-60 din Legea nr.98/2016, persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt precizate in Formularul 1- Declarație privind conflictul de interese din Secțiunea IV- Formulare.

A se citi:

Op. ec. (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167 din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.În sensul definirii conflictului de interese conform art. 59-60 din Legea nr.98/2016, persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt precizate in Formularul 1- Declarație privind conflictul de interese (versiune revizuita conform clarificarii din oficiu nr. 2).

Numărul secţiunii: III.1.1)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Cerinta nr 3
În loc de:

Persoanele care deţin funcţie de decizie în cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:1. George Bogdan Ilea, Secretar de Stat;2. George Cătălin Șerban, Secretar de Stat;3. Mihai Pașca, Secretar de Stat;4. Silvia Chiticaru, Director Direcția Economică;5. Ioana Șerban, Director Direcția Economică;6. Adrian Viorel Diaconu, Director, Direcția Tehnologia Informațiilor;7. Alexandru Stan, Director Direcția Contencios;8. Gabriela Vasilescu, șef Birou Avizare;9. Radu Genes, șef Serviciu Logistic;10. Simona Mariana Bâță, ofițer pr. I, Compartimentul Achiziții Publice;11. Gabriela Rudău, ofițer pr. I, Compartimentul Achiziții Publice;12. Marius Istrate, consilier achiziții publice, Compartimentul Achiziții Publice;13. Oana Duică, ofițer pr. I , Compartimentul Achiziții Publice;14. Gabriel Rusu, agent, Compartimentul Achiziții Publice;15. Cristi Gigel Vișan, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației;16. Cristi Nițoiu, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației;17. Silviu Popa, specialist IT, Curtea de Apel București;18. Adrian Grecu, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației;19. Petru Iacob, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației;20. Marian Boboc, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației;21. Ionuț Stan, psajp, Direcția Tehnologia Informației;22. Daniel Ciortan, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației;23. Mirela Mocanu, ofițer pr. I -viză CFP, Direcția Economică;24. Simona Panaitescu, ofițer pr. I -viză CFP, Direcția Economică;25. Carmen Velicu, ofițer pr. I, Compartimentul Achiziții Publice;

A se citi:

Persoanele care deţin funcţie de decizie în cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:1. George Bogdan Ilea, Secretar de Stat;2. George Cătălin Șerban, Secretar de Stat;3. Mihai Pașca, Secretar de Stat;4. Silvia Chiticaru, Director Direcția Economică;5. Ioana Șerban, Director Direcția Economică;6. Adrian Viorel Diaconu, Director, Direcția Tehnologia Informațiilor;7. Alexandru Stan, Director Direcția Contencios;8. Gabriela Vasilescu, șef Birou Avizare;9. Radu Genes, șef Serviciu Logistic;10. Simona Mariana Bâță, ofițer pr. I, Compartimentul Achiziții Publice;11. Gabriela Rudău, ofițer pr. I, Compartimentul Achiziții Publice;12. Marius Istrate, consilier achiziții publice, Compartimentul Achiziții Publice;13. Oana Duică, ofițer pr. I , Compartimentul Achiziții Publice;14. Gabriel Rusu, agent, Compartimentul Achiziții Publice;15. Cristi Gigel Vișan, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației;16. Cristi Nițoiu, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației;17. Silviu Popa, specialist IT, Curtea de Apel București;18. Adrian Grecu, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației;19. Petru Iacob, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației;20. Marian Boboc, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației;21. Ionuț Stan, psajp, Direcția Tehnologia Informației;22. Daniel Ciortan, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației;23. Mirela Mocanu, ofițer pr. I -viză CFP, Direcția Economică;24. Simona Panaitescu, ofițer pr. I -viză CFP, Direcția Economică;25. Carmen Velicu, ofițer pr. I, Compartimentul Achiziții Publice;26. Adrian Ionuț Bucurescu, ofițer pr. I, Compartimentul Achiziții Publice;27. Gabriela Mioara Sichigea, specialist IT, Direcția Tehnologia Informației.

VII.2)Alte informații suplimentare:

Toate celelalte informatii raman nemodificate.