Lieferungen - 269558-2022

20/05/2022    S98

România-Cisnădie: Echipamente medicale

2022/S 098-269558

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 126-331427)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL ORASENESC CISNADIE
Număr naţional de înregistrare: 4406100
Adresă: Strada: Bailor, nr. 23
Localitate: Cisnadie
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 555300
Țară: România
Persoană de contact: Dorina Dancanet Hanzu
E-mail: spital@socisnadie.ro
Telefon: +40 369105102
Fax: +40 372872087
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.e-licitatie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

“Achizitia de echipamente medicale si echipamente de protectie in cadrul proiectului “Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Orasenesc Cisnadie, SMIS 139865 -Lot 1-28 “

Număr de referinţă: POIM012021
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Spitalul Orasanesc Cisnadie in calitate de A.C. achizitioneaza echipamente medicale si echipamente de protectie , pentru dotarea si echiparea unitatii medicale constand in:

LOT 1 conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 2, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 3, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 4, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 5, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 6, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 7, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 8, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 9, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 10, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 11, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 12, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 13, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 14, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 15, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 16, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 17, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 18, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 19, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 20, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 21, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 22, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 23, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 24, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 25, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 26, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 27, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

LOT 28, conform specificatiilor din caietul de sarcini,inclusiv anexe

Operatorii economici, posibil ofertanti pot transmite solicitari de clarificari cu maxim 9 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor iar autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde cu cel mult 6 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 126-331427

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 11
În loc de:
Data: 18/05/2022
A se citi:
Data: 23/05/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 11
În loc de:
Data: 18/05/2022
A se citi:
Data: 23/05/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
Locul textului ce urmează să fie modificat: Lot nr : 11
În loc de:
Data: 30/09/2022
A se citi:
Data: 24/10/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: