Lieferungen - 269592-2022

20/05/2022    S98

Polen-Góra: Tragbare Computer

2022/S 098-269592

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 080-214653)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Góra
Nationale Identifikationsnummer: 6931940518
Postanschrift: ul. Mickiewicza1
Ort: Góra
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 56-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Pomieszcz
E-Mail: pomieszcz@gora.com.pl
Telefon: +48 655443641
Fax: +48 655432658
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://gora.com.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego p.n. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.37.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100 Tragbare Computer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 676 szt. nowych komputerów przenośnych.Zawartość ofertOświadczenia i dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą ( wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik do SWZ )6.2 Wypełniony JEDZ . Aktualne na dzień złożenia oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) wypełnione w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w punkcie 6.1 i 6.2 SWZ (podstawy wykluczenia)Zgodnie z treścią Art. 63 ust. 1 ofertę oraz JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Art. 125 ust. 4 W przypadku wspólnego składania oferty JEDZ składa każdy

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 080-214653

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 12:45
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 20/08/2022
muss es heißen:
Tag: 24/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: