Lieferungen - 269597-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krakau: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2022/S 098-269597

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 087-235443)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Nationale Identifikationsnummer: 6771694570
Postanschrift: ul. Prądnicka 80
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-202
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Nina Zamojska
E-Mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
Telefon: +48 126143484
Fax: +48 126142551
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpitaljp2.krakow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup wyposażenia dla Oddziałów Szpitala dofinansowanych ze środków: Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 3, dotacji Urzędu Marszałkowskiego oraz dotacji Urzędu Wojewódzkiego

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ. 271.31.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania jest zakup wyposażenia dla Oddziałów Szpitala dofinansowanych ze środków: Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 3, dotacji Urzędu Marszałkowskiego oraz dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 087-235443

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

CD SEKCJI III 1.1

5) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170);

oraz 6) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie dokumentu JEDZ/ESPD

CD W SEKCJI VI.3

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

CD SEKCJI III 1.1

5) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170);

oraz 6) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie dokumentu JEDZ/ESPD

7) oświadczenie Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP

CD W SEKCJI VI.3

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 08/06/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 04/09/2022
muss es heißen:
Tag: 05/09/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 08/06/2022
Ortszeit: 09:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: