Szolgáltatások - 269605-2015

Normál nézet megjelenítése

01/08/2015    S147

Belgium-Brüsszel: Értékeléstámogató szolgáltatásokat biztosító csapat

2015/S 147-269605

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, A Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés Főigazgatósága, R.5. Egység – Pénzügyek, Szerződések, Audit
Postai cím: rue de la Loi 41, 03/030-as iroda
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Címzett: Jean-Hervé Ramat
E-mail: europeaid-r5-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

További információ a következő címen szerezhető be:
Hivatalos név: Európai Bizottság, A Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés Főigazgatósága
Postai cím: rue de la Loi 41
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Internetcím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: Európai Bizottság, A Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés Főigazgatósága
Postai cím: rue de la Loi 41
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Internetcím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: Az EU külső segítségnyújtásának megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások.
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Értékeléstámogató szolgáltatásokat biztosító csapat.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 27: Egyéb szolgáltatások 
A teljesítés helye: Valamennyi ország.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A pályázat értékeléstámogató szolgáltatásokat biztosító csapat (ESST) felállítására irányul annak érdekében, hogy szakmai és adminisztratív támogatást biztosítson a Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés Főigazgatóságának a főigazgatóság központjában és az Európai Unió delegációinál dolgozó feladatvezetők számára a külső segítségnyújtási programok értékeléseinek tervezéséhez, irányításához és terjesztéséhez/felhasználásához.
Az ESST-t a Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés Főigazgatóságának értékelő egysége fogja irányítani.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

75100000 Közigazgatási szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
4 000 000 EUR (2 000 000 EUR egy 24 hónapos szerződéshez, mely egy alkalommal megújítható).
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 1
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a pályázati dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
EuropeAid/137406/DH/SER/TPS.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Előzetes tájékoztató

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 125-228602 2.7.2015

IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
28.9.2015 - 23:59
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Egyéb: A feldolgozás megkönnyítése érdekében lehetőség szerint angol.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 5.10.2015 - 15:00

Hely:

Európai Bizottság, A Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés Főigazgatósága, R5-ös Egység, rue de la Loi 41, 1049 Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A pályázó cég képviseletére megfelelően meghatalmazott személyek, akik részvételi szándékát előzetes bejelentés útján e-mailben (lásd a fenti, I.1. pontot) legkésőbb a tenderbontási dátum előtt 1 héttel közölni kell.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
VI.3)További információk

Részvételi feltételek (jogosultsági, kizárási és kiválasztási kritériumok), valamint az elbírálási kritériumok és azok súlyszáma a feladatmeghatározásban szerepelnek. A pályázat benyújtásának módjai a pályázati felhívásban szerepelnek. A pályázat benyújtásához kötelező formanyomtatványok használata van előírva. E dokumentumok mindegyike megtalálható a következő címen elérhető pályázati dokumentációban – https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005 (a „Document library” – dokumentumkönyvtár – fül alatt).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes fél értesítését, illetve, ennek hiányában, az eredmény ismertté válását követően 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott jogorvoslati kérelem nem eredményezi sem a jelenlegi fellebbezési időszak felfüggesztését, sem új időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
20.7.2015