Servizzi - 269605-2015

Uri l-lista b'inqas dettalji

01/08/2015    S147

il-Belġju-Brussell: Tim ta' servizzi ta' appoġġ fl-evalwazzjoni

2015/S 147-269605

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Internazzjonali, it-Taqsima R.5 — il-Finanzi, il-Kuntratti, l-Awditjar
Indirizz postali: rue de la Loi 41, l-uffiċċju 03/030
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Għall-attenzjoni ta’: Jean-Hervé Ramat
Posta elettronika: europeaid-r5-call-for-tenders@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp lnternazzjonali
Indirizz postali: rue de la Loi 41
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Indirizz tal-Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp lnternazzjonali
Indirizz postali: rue de la Loi 41
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Indirizz tal-Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Oħrajn: Servizzi marbuta mal-implimentazzjoni ta' għajnuna esterna ffinanzjata mill-UE.
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Tim ta' servizzi ta' appoġġ fl-evalwazzjoni.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 27: Servizzi oħrajn
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Il-pajjiżi kollha.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi kuntratt pubbliku
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
L-offerta se timmira lejn it-twaqqif ta' tim ta' servizzi ta' appoġġ fl-evalwazzjoni (ESST) biex jipprovdi appoġġ tekniku u amministrattiv lill-maniġers tax-xogħol tad-DĠ għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Internazzjonali f'Delegazzjonijiet fil-KĠ u d-Delegazzjonijiet tal-UE għall-ippjanar, l-immaniġġjar u t-tixrid/l-adottar ta' evalwazzjonijiet ta' programmi ta' għajnuna esterna.
L-ESST se jkun immaniġġjat mit-taqsima tal-evalwazzjoni tad-DĠ għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Internazzjonali.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

75100000 Servizzi ta' l-amministrazzjoni

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
EUR 4 000 000 (EUR 2 000 000 għal kuntratt ta' 24 xahar, li jiġġedded darba).
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Għadd ta’ tiġdid possibbli: 1
Fil-każ ta’ kuntratti ta’ provvisti jew servizzi li jiġġeddu, qafas ta’ żmien stmat għal kuntratti sussegwenti:
f'xhur: 24 (mill-għoti tal-kuntratt)
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq
Tul ta' żmien f’xhur: 24 (mill-għoti tal-kuntratt)

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
Ara d-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti.
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
Ara d-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti.
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: le
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Ara d-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti.
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Ara d-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti.
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa: Ara d-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti.
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
Ara d-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti.
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:
Ara d-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti.
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz
L-entitajiet legali għandhom jindikaw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz: iva

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet, fis-sejħa għall-offerti jew għan-negozjar jew fid-dokument deskrittiv
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
EuropeAid/137406/DH/SER/TPS.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt

Avviż ta’ informazzjoni minn qabel

Numru tal-avviż fil-ĠU tal-UE: 2015/S 125-228602 ta' 2.7.2015

IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
Dokumenti pagabbli: le
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
28.9.2015 - 23:59
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
Oħrajn: Preferibbilment bl-Ingliż għall-ħeffa fl-ipproċessar.
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 5.10.2015 - 15:00

Post:

Il-Kummissjoni Ewropea, id-DĠ għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Internazzjonali, It-Taqsima R5, rue de la Loi 41, 1049 Brussell, IL-BELĠJU.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: iva
Informazzjoni addizzjonali dwar il-persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: Persuni awtorizzati kif xieraq li jirrappreżentaw lill-kumpaniji li jitfgħu l-offerti, wara li jkunu bagħtu javżaw minn qabel permezz ta' Email (ara l-punt I.1 hawn fuq) li bi ħsiebhom jattendu, mill-inqas ġimgħa 1 qabel id-data tal-ftuħ.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
VI.3)Informazzjoni addizzjonali

Il-kundizzjonijiet għas-sehem (il-kriterji tal-eliġibbiltà, l-esklużjoni u l-għażla) kif ukoll il-kriterji tal-għoti u l-punteġġ tagħhom huma ddettaljati fit-termini ta' referenza. Il-modalitajiet għat-tfigħ ta' offerta huma ddettaljati fl-istedina għall-offerti. Formoli mandatorji għandhom jintużaw għat-tfigħ tal-offerti. Dawn id-dokumenti kollha jistgħu jinsabu fid-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti fuq l-indirizz li ġej — https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005 (taħt il-buttuna 'Librerija ta' dokumentazzjoni').

VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih min qiegħed iressaq l-appell isir jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
20.7.2015