Lieferungen - 269623-2022

20/05/2022    S98

Polen-Łapy: Analysatoren

2022/S 098-269623

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 077-209470)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
Postanschrift: ul. Janusza Korczaka 23
Ort: Łapy
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 18-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Piszczatowska
E-Mail: przetargi@szpitallapy.pl
Telefon: +48 858142451
Fax: +48 858142454
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpitallapy.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup, dostawa i instalacja sprzętu medycznego na potrzeby Działu Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ w Łapach

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/27/2022/PN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38434000 Analysatoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu medycznego na potrzeby Działu Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ w Łapach, zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, zał. nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy oraz zał. nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia).

Przedmiot zamówienia składa się z 2 pakietów. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety. Każdy pakiet stanowi odrębną ofertę częściową. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 077-209470

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: