Lieferungen - 269628-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krakau: Tischcomputer

2022/S 098-269628

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 077-209502)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Jagielloński
Nationale Identifikationsnummer: 6750002236
Postanschrift: ul. Gołębia 24
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-007
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Artur Wyrwa
E-Mail: artur.wyrwa@uj.edu.pl
Telefon: +48 126633903
Fax: +48 126633914
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uj.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.przetargi.uj.edu.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie.

Referenznummer der Bekanntmachung: 80.272.110.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213300 Tischcomputer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na siedem części.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 077-209502

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiający wykluczy dodatkowo wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz w przypadku, gdy na podwykonawcę przypada ponad 10% wartości zamówienia, zamawiający dokonuje obligatoryjnej weryfikacji tego podmiotu w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej oraz art. 5k rozporządzenia, cytowanych powyżej w treści SWZ.