Lieferungen - 269639-2022

20/05/2022    S98

Polen-Katowice: Verschiedene medizinische Geräte und Produkte

2022/S 098-269639

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 089-240342)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postanschrift: ul. Ziołowa 45/47
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40–635
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Mesjasz
E-Mail: jmesjasz@gcm.pl
Telefon: +48 323598449
Fax: +48 322029501
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.gcm.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://gcm.logintrade.net/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyposażenia medycznego

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ.3321.15.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa wyposażenia medycznego:

Zad. 1 – Wyposażenie medyczne

Zad. 2 – Narzędzia do endoscopii mikrochirurgicznej

Zad. 3 – Lampa czołowa z lupami

Zad. 4 – Lampa czołowa z wymiennymi akumulatorami

Zad. 5 – Rurka tracheostomijna

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 5.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 5 zadań.

(bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b i Załącznik 4 do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 089-240342

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej

najpóźniej do dnia 24.05.2022 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2022 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

muss es heißen:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej

najpóźniej do dnia 27.05.2022 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2022 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 21/08/2022
muss es heißen:
Tag: 24/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 11:15
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 11:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: