Lieferungen - 269645-2022

20/05/2022    S98

Polen-Rzeszów: Notfallwagen

2022/S 098-269645

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 077-209488)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
Nationale Identifikationsnummer: 690271233
Postanschrift: Poniatowskiego 4
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-026
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Jarząb
E-Mail: kjarzab@wspr.pl
Telefon: +48 178605977
Fax: +48 178525190
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.wspr.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://www.wspr.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa ambulansów typu „C” wraz z wyposażeniem medycznym dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie ( 3 części)

Referenznummer der Bekanntmachung: WSPR-DT/3113/2/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114100 Notfallwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych tj. Ambulansów ratunkowych typu „C” wraz z wyposażeniem medycznym dla WSPR w Rzeszowie.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

Część 1: Dostawa 1 szt. ambulansu typu „C” wraz wyposażeniem medycznym;

Część 2: Dostawa 1 szt. ambulansu typu „C” wraz wyposażeniem medycznym;

Część 3: Dostawa 3 szt. ambulansów typu „C” wraz wyposażeniem medycznym

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 077-209488

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: 1,2,3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:

Data: 24/05/2022

Czas lokalny: 16:00

muss es heißen:

Data: 31/05/2022

Czas lokalny: 16:00

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Los-Nr.: 1,2,3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 21/08/2022

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 28/08/2022

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: 1,2,3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

Data: 24/05/2022

Czas lokalny: 16:30

Miejsce: WSPR w Rzeszowie.

Otwarcie nastąpi za pomocą: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Niniejsze informacje zostały zawarte w SWZ

muss es heißen:

Data: 31/05/2022

Czas lokalny: 16:30

Miejsce: WSPR w Rzeszowie.

Otwarcie nastąpi za pomocą: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Niniejsze informacje zostały zawarte w SWZ

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: