Lieferungen - 269677-2022

20/05/2022    S98

Polen-Poznań: Erdgas

2022/S 098-269677

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 082-220316)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postanschrift: ul. Szpitalna 27/33
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 60-572
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Krzysztof Dambek
E-Mail: przetargi@skp.ump.edu.pl
Telefon: +48 618491375
Fax: +48 618491562
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.skp.ump.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E.

Referenznummer der Bekanntmachung: PN-18/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000 Erdgas
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostaw paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego o symbolu E, do instalacji szpitala sieciami gazaciągów przy ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa o parametrach zgodnych z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami

Charakterystyka gazowa obiektu:

1)Miejsce dostaw i odbioru paliwa gazowego – obiekt Szpitala przy ul. Szpitalnej 27/33, 60 – 572 Poznań,

2)Taryfa OSD – W-6.1.

3)NR PPG: 801859036550001913303:

4)ADRES PPG: ul. Szpitalna 27/33, 60 -572 Poznań

5)Rodzaj i moc odbiorników gazowych:

a)Kotły parowe 2 sztuki o mocy 3700 kW

b)Kotły parowe 2 sztuki o mocy 2300 kW

6)Minimalne i maksymalne ciśnienie dostarczania i odbioru paliwa gazowego min.: 0,18MPa – max: 0,5MPa.

7)Minimalna pobór paliwa gazowego: 1843 kW/h

8)„Moc umowna” – 3072 kW/h

Łączną szacunkowa ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania Umowy wynosi: 11043797 kWh.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 082-220316

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 30/05/2022

Czas lokalny: 07:00

muss es heißen:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 06/06/2022

Czas lokalny: 07:00

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

Warunki otwarcia ofert

Data: 30/05/2022

Czas lokalny: 09:00

Miejsce:

https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

muss es heißen:

Warunki otwarcia ofert

Data: 06/06/2022

Czas lokalny: 09:00

Miejsce:

https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Los-Nr.: IV. 2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 27/08/2022

muss es heißen:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 03/09/2022

Abschnitt Nummer: II.1.4
Los-Nr.: II.1.4)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki Opis
Anstatt:

3) NR PPG: 801859036550001913303

muss es heißen:

3) NR PPG: 8018590365500019153303

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: