Lieferungen - 269689-2022

20/05/2022    S98

die Slowakei-Banská Bystrica: Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör

2022/S 098-269689

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 055-141026)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nationale Identifikationsnummer: 36038351
Postanschrift: Námestie SNP
Ort: Banská Bystrica
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 97566
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Zdenka Čupková
E-Mail: zdenka.cupkova@lesy.sk
Telefon: +421 484344282
Fax: +421 484344191
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://lesy.sk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu

Referenznummer der Bekanntmachung: 3798/2021/150
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
18100000 Arbeitskleidung, besondere Arbeitsbekleidungen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - osobných ochranných pracovných prostriedkov, pracovných odevov, obuvi,

rukavíc a pomôcok určených pre potreby zamestnancov (R-kategórie) organizačných zložiek LESOV Slovenskej

republiky, š.p. v rámci plnenia povinnosti verejného obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať

zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky. Dodanie tovaru sa požaduje vrátane všetkých

nákladov spojených s dodaním (dopravou), vrátane balenia a vyloženia na určené miesto dodania.

Zákazka je delená na ČASTI:

ČASŤ č. 1 - Ochranné pracovné odevy (oblečenie)

ČASŤ č. 2 - Ochranná pracovná obuv

ČASŤ č. 3 - Ochranné pracovné rukavice

ČASŤ č. 4 - Ochranné pracovné pomôcky

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 055-141026

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 20/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7) P
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 20/05/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: