Lieferungen - 269691-2022

20/05/2022    S98

Česko-Rokycany: Zdravotnické přístroje

2022/S 098-269691

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 073-194621)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rokycanská nemocnice, a.s.
Národní identifikační číslo: 26360900
Poštovní adresa: Voldušská 750
Obec: Rokycany
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 33701
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Renata Janoušková
E-mail: renata.janouskova@cnpk.cz
Tel.: +420 377224260
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://rokycany.nemocnicepk.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_134.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA

Spisové číslo: CN/101/CN/21
II.1.2)Hlavní kód CPV
33100000 Zdravotnické přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. Předmět plnění musí být plně v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a příslušnými Nařízeními vlády), a rovněž i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

Zakázka je rozdělena na 5 částí.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/05/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 073-194621

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 18/05/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 20/06/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 18/05/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 20/06/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Toto oznámení se vztahuje k ZŘ v části 3 - Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence - mobilní.

Zadavatel na základě Vysvětlení ZD č. 5 ze dne 16. 5.2022 prodloužil lhůtu pro podání nabídek v části 3 - Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence - mobilní, a to do 20. 6. 2022 do 10.00 hod.

V části 3 - Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence - mobilní, je Vysvětlení ZD a ostatní informace o průběhu řízení dostupné na URL: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9218.html

V části 2 VZ je lhůta pro podání nabídek stanovena do 6. 6. 2022

Hlavní detail VZ v E-ZAK na URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8887.html