Lieferungen - 269721-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Enköping: Rengörings- och polermedel

2022/S 098-269721

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 093-253821)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Enköpings kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0282
Postadress: 74580
Ort: ENKÖPING
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 745 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Jessica Andersson
E-post: jessica.andersson.a@enkoping.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.enkoping.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Maskindiskmedel och rengöringsmedel storkök inklusive service

Referensnummer: TF2022/239
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39800000 Rengörings- och polermedel
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Enköpings kommun ska upphandla maskindiskmedel, tork/sköljmedel, granuler och rengöringsmedel etc för storkök.

Anbudsgivaren ska även tillhandahålla nödvändig doseringsutrustning inklusive service och reparation. I upphandlingen ingår transporter kostnadsfritt till varje angiven enhet inom kommunerna.

Enköping och Håbo kommun kommer att vara avropsberättigade på avtalet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 093-253821

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 12/06/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 13/06/2022
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 13/06/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 14/06/2022
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: