Lieferungen - 269722-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Stockholm: Kemiska produkter

2022/S 098-269722

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 089-240095)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Karolinska Universitetssjukhuset
Nationellt registreringsnummer: 232100-0016
Postadress: Inköpsenheten L2:03
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 17176
Land: Sverige
Kontaktperson: Emilia Beccu
E-post: kul.inkop.karolinska@regionstockholm.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.karolinska.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

PCR-mastermix

Referensnummer: 2021-24
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
24000000 Kemiska produkter
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser bruksfärdig PCR-mastermix, redo att användas för realtids-PCR.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 089-240095

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 06/06/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 10/06/2022
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 07/06/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 13/06/2022
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: