Lieferungen - 269736-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Šibenik: Goriva

2022/S 098-269736

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 093-253897)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: GRADSKI PARKING d.o.o., ŠIBENIK
Nacionalni registracijski broj: 87342329948
Poštanska adresa: DRAGA 14
Mjesto: ŠIBENIK
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Poštanski broj: 22000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Anita Skorin
E-pošta: anita.skorin@gradski-parking.hr
Telefon: +385 22200770
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.gradski-parking.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

NABAVA GORIVA

Referentni broj: E-MV-4-22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09100000 Goriva
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

NABAVA EURODIESEL BS I EUROSUPER 95 GORIVA

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/05/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 093-253897

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 01/06/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 17/06/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 01/06/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 17/06/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: