Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 269736-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Šibenik: Goriva

2022/S 098-269736

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 093-253897)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: GRADSKI PARKING d.o.o., ŠIBENIK
Nacionalni registracijski broj: 87342329948
Poštanska adresa: DRAGA 14
Mjesto: ŠIBENIK
NUTS kod: HR034 Šibensko-kninska županija
Poštanski broj: 22000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Anita Skorin
E-pošta: anita.skorin@gradski-parking.hr
Telefon: +385 22200770
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.gradski-parking.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

NABAVA GORIVA

Referentni broj: E-MV-4-22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09100000 Goriva
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

NABAVA EURODIESEL BS I EUROSUPER 95 GORIVA

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/05/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 093-253897

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 01/06/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 17/06/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 01/06/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 17/06/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: