Lieferungen - 269763-2022

20/05/2022    S98

Polen-Łódź: Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen

2022/S 098-269763

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 077-209559)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postanschrift: Al. Kościuszki 4
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-419
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Wyszomirski
E-Mail: jaroslaw.wyszomirski@umed.lodz.pl
Telefon: +49 422725946
Fax: +49 422725948
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.umed.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa sekwenatora genomowego z możliwością skanowania mikromacierzy w ramach projektu „MOLecoLAB”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/15/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38500000 Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 077-209559

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: Sekcja II: Przedmiot
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia
Anstatt:

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sekwenatora genomowego z możliwością skanowania mikromacierzy w ramach projektu „MOLecoLAB – Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych". W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona także:

a) transport do pomieszczeń jego ostatecznego posadowienia w budynku MOLecoLAB Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

b) montaż wraz ze wszystkimi urządzeniami pobocznymi;

c) podłączenie do istniejących instalacji- jeśli dotyczy;

d) kalibrację i uruchomienie;

e) szkolenia personelu – wymagania szczegółowe określone w § 5 wzoru umowy;

f) założy paszport techniczny dla urządzeń (elektronicznej wg wzoru – Załącznik nr 3 do Wzoru umowy) oraz dostarczy na adres: Biuro Inwestycyjno-Techniczne UM w Łodzi, 92-213 Łódź ul. Pomorska 251 bud. C-7; wersja elektroniczna na adres: aparatura@umed.lodz.pl ;

g) dostarczy elektroniczną wersję instrukcji obsługi (w języku polskim i języku angielskim) na adres:aparatura@umed.lodz.pl lub dostarczy instrukcję obsługi na nośniku CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym, do Biura Inwestycyjno-Technicznego UM w Łodzi, 92-213 Łódź ul. Pomorska 251 bud.C-7. Przy dostawie Wykonawca dostarczy również wersję papierową instrukcji obsługi (w języku polskim i/lub języku angielskim).

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 6 umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca zapewni kontrakt serwisowy polegający na przeprowadzeniu bezpłatnego przeglądu konserwacyjno-zapobiegawczego, w każdym roku gwarancji lub zgodnie z zaleceniami producenta. Do wykonania przeglądu Wykonawca zapewni wszelkie materiały eksploatacyjne (np. części, odczynniki, startery itp.) niezbędne do wykonania przeglądu i niezbędne do utrzymania urządzenia w stałej sprawności eksploatacyjnej. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania aparatu, przez okres trwania gwarancji.

muss es heißen:

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sekwenatora genomowego z możliwością skanowania mikromacierzy w ramach projektu „MOLecoLAB – Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych". W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona także:

a) transport do pomieszczeń jego ostatecznego posadowienia w budynku MOLecoLAB Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

b) montaż wraz ze wszystkimi urządzeniami pobocznymi;

c) podłączenie do istniejących instalacji- jeśli dotyczy;

d) kalibrację i uruchomienie;

e) szkolenia personelu;

f) założy paszport techniczny dla urządzeń;

g) przekaże instrukcje obsługi.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 6 ust. 6 umowy.

Pozostałem informacje znajdują się w dokumentach zamówienia.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: Sekcja IV: Procedura
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: Sekcja IV: Procedura
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 12:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: