Supplies - 269772-2017

13/07/2017    S132    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Gépjárművek

2017/S 132-269772

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Magyar Nemzeti Bank
AK04799
Szabadság tér 8–9.
Budapest
1054
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fehér Melinda
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu

A felhasználói oldal címe: http://kozbeszerzes.mnb.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: jegybank
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gépjármű beszerzes.

Hivatkozási szám: KBE/005/2017
II.1.2)Fő CPV-kód
34100000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Gépjármű beszerzés az alábbi kategóriákban a szerződéses keretösszeg erejéig.

I. Alsó közép kategóriás személygépjárművek: 4 db benzines.

II. Alsó közép kategóriás személygépjárművek 2 db elektromos.

III. Felső közép kategóriás személygépjárművek: 15 db diesel.

IV. Felső közép kategóriás személygépjárművek: 4 db diesel.

Bővebb információ a Közbeszerzési dokumentumokban található.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 273 183 600.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50112000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:

1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., vállalkozó budapesti telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gépjármű beszerzés az alábbi kategóriákban a szerződéses keretösszeg erejéig.

I. Alsó közép kategóriás személygépjárművek: 4 db benzines.

II. Alsó közép kategóriás személygépjárművek 2 db elektromos.

III. Felső közép kategóriás személygépjárművek: 15 db diesel.

IV. Felső közép kategóriás személygépjárművek: 4 db diesel.

Bővebb információ a Közbeszerzési dokumentumokban található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlattevő keretszerződést köt lehívási kötelezettség nélkül a szerződéstervezetben szereplő keretösszeg erejéig 31.12.2018-ig történő lehívási határidővel.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 062-115841
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Gépjármű beszerzés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/07/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.
Fáy utca 27.
Budapest
1139
Magyarország
NUTS-kód: HU11
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 280 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 273 183 600.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

a) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka: az eljárás eredményes, a szerződéskötésre sor került.

b) A nyertes ajánlattevő(k) adószáma: 10438372-2-44.

c) Az ajánlattevők neve, címe és adószáma: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft., 1139 Budapest, Fáy utca 27., 10438372-2-44.

d) Az eljárás során nem vettek figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/07/2017