Lieferungen - 269772-2022

20/05/2022    S98

România-Sfântu Gheorghe: Autobuze electrice

2022/S 098-269772

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 091-249877)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Sfantu Gheorghe
Număr naţional de înregistrare: 4404605
Adresă: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 2
Localitate: Sfantu Gheorghe
Cod NUTS: RO123 Covasna
Cod poștal: 520008
Țară: România
Persoană de contact: Balint Reka, Borsos Monika
E-mail: reka.balint@sepsi.ro
Telefon: +40 267316902
Fax: +40 267316902
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.sfantugheorgheinfo.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziționare autobuze electrice și stații de încărcare cu montare și punere în funcțiune

Număr de referinţă: 4404605_2021_PAAPD1330941
II.1.2)Cod CPV principal
34144910 Autobuze electrice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului: Prezenta achiziție vizează furnizarea a 12 autobuze noi cu sistem de propulsie electric (6 autobuze de capacitate medie si 6 autobuze de capacitate normală), respectiv furnizarea, montarea și punere în funcțiune a 12 stații de încărcare lentă și a 5 stații de încărcare rapidă, și este finanțată prin Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.1. din POR 2014-2020 în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa 4.1. REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, în cadrul proiectului” Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” – cod SMIS 129474.

Pentru promovarea obiectivului de investitie a fost elaborat Planul de actiune stabilit in cadrul Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Sfântu Gheorghe. PMUD actioneaza astfel ca un document programativ la nivelul administratiei locale in ceea ce priveste strategia de dezvoltare secventiala a infrastructurii pentru toate tipurile de mobilitate urbana.

Termenul pana la care se pot solicita clarificari de la autoritatea contractanta este de 18 zile inainte de data de depunere a ofertelor.

Termenul pana la care autoritatea contractanta raspunde la solicitarile de clarificari este de 11 zile inainte de data de depunere oferte.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/05/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 091-249877

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: III.1.3
În loc de:

1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie să facă dovada printr-un numar de maxim doua contracte/recomandări/orice alte documente justificative privind furnizarea și recepția în total a cel puțin 12 autobuze de propulsive electrica și a cel puțin 17 stații de încărcare pe teritoriul Uniunii Europene.

A se citi:

1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie să facă dovada printr-un numar de maxim doua contracte privind furnizarea și recepția în total a cel puțin 12 autobuze de propulsive electrica și a cel puțin 17 stații de încărcare pe teritoriul Uniunii Europene.

Numărul secţiunii: III.1.1)
În loc de:

Cerința 2.Ofertantul va face dovada ca este atestat ANRE minim de tip 2A, 2B. în vederea indeplinirii in bune conditii a obligatiilor contractuale, conform Regulamentului ANRE aprobat prin Ordinul nr. 45 din 7 septembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care monteaza echipamente electrice,Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

A se citi:

Cerința 2.Ofertantul va face dovada ca este atestat ANRE minim de tip 2A, 2B. în vederea indeplinirii in bune conditii a obligatiilor contractuale, conform Regulamentului ANRE aprobat prin Ordinul nr. 134 din 15 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza executa si verifica instalatii electrice .Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

VII.2)Alte informații suplimentare:

-