Lieferungen - 269774-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Brașov: Softwarepaket und Informationssysteme

2022/S 098-269774

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 060-154809)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL BRASOV
Nationale Identifikationsnummer: 4384206
Postanschrift: Bulevardul Eroilor, nr. 8
Ort: Brasov
NUTS-Code: RO122 Braşov
Postleitzahl: 500007
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
E-Mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Telefon: +40 268416550/128/232
Fax: +40 268473001
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.brasovcity.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări implementare proiect „Sistem Centralizat de Monitorizare și Control al Traficului în Municipiul Brașov” - Cod SMIS 127411

Referenznummer der Bekanntmachung: 4384206/2022/7A18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului ce face obiectul prezentei proceduri este „Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări implementare proiect „Sistem Centralizat de Monitorizare și Control al Traficului în Municipiul Brașov” - Cod SMIS 127411

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 060-154809

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Ofertanții vor prezenta valoarea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) care trebuie să fie de minim 40 000 000 lei fără TVA, în domeniul de activitate care face obiectul prezentului contract
Anstatt:

Ofertanții vor prezenta valoarea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) care trebuie să fie de minim 40.000.000 lei fără TVA, în domeniul de activitate care face obiectul prezentului contract.

muss es heißen:

Ofertanții vor prezenta valoarea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) care trebuie să fie de minim 40.000.000 lei fără TVA, în domeniul de activitate care face obiectul prezentului contract, cu includerea tuturor tipurilor de instalații electrice, inclusiv cele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

-