Lieferungen - 269774-2022

20/05/2022    S98

România-Brașov: Pachete software şi sisteme informatice

2022/S 098-269774

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 060-154809)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL BRASOV
Număr naţional de înregistrare: 4384206
Adresă: Bulevardul Eroilor, nr. 8
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500007
Țară: România
Persoană de contact: SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
E-mail: achizitiipublice@brasovcity.ro
Telefon: +40 268416550/128/232
Fax: +40 268473001
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.brasovcity.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări implementare proiect „Sistem Centralizat de Monitorizare și Control al Traficului în Municipiul Brașov” - Cod SMIS 127411

Număr de referinţă: 4384206/2022/7A18
II.1.2)Cod CPV principal
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului ce face obiectul prezentei proceduri este „Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări implementare proiect „Sistem Centralizat de Monitorizare și Control al Traficului în Municipiul Brașov” - Cod SMIS 127411

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/05/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 060-154809

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: III.1.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Ofertanții vor prezenta valoarea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) care trebuie să fie de minim 40 000 000 lei fără TVA, în domeniul de activitate care face obiectul prezentului contract
În loc de:

Ofertanții vor prezenta valoarea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) care trebuie să fie de minim 40.000.000 lei fără TVA, în domeniul de activitate care face obiectul prezentului contract.

A se citi:

Ofertanții vor prezenta valoarea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) care trebuie să fie de minim 40.000.000 lei fără TVA, în domeniul de activitate care face obiectul prezentului contract, cu includerea tuturor tipurilor de instalații electrice, inclusiv cele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

VII.2)Alte informații suplimentare:

-