Lieferungen - 269775-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Târgu Jiu: Fertigmahlzeiten

2022/S 098-269775

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 090-247013)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj
Nationale Identifikationsnummer: 9247854
Postanschrift: Strada: Siretului, nr. 24
Ort: Targu Jiu
NUTS-Code: RO412 Gorj
Postleitzahl: 210158
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): DELIA AFRIM
E-Mail: achizitiipublice.tehnic@dgaspcgorj.ro
Telefon: +40 253212518
Fax: +40 253222035
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dgaspcgorj.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Furnizarea mâncare preparată” pentru un număr de 8 unităţi de asistenţă socială din subordinea DGASPC Gorj

Referenznummer der Bekanntmachung: 16
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15894200 Fertigmahlzeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

*Cantități minime acord cadru: 30133 porții. Cantități maxime acord cadru: 190295 porții

*Cantități cel mai mic contract subsecvent (2 luni): 30133 porții. Cantități cel mai mare contract subsecvent (6luni): 89663 porții

*Valoarea maxima estimată a celui mai mare contract subsecvent(6 luni): 2.037.300,51lei fără TVA

*Valoarea maxima estimată a acordului cadru(12 luni) : 4.399.612,34 lei fără TVA

Frecvența de atribuire a contractelor subsecvente : maxim 6 contracte subsecvente, încheiate la un interval de minim 2 luni.

“Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 18 zile. Pentru claritate şi transparenţă în ceea ce priveşte termenul de răspuns la solicitările de clarificari, precizăm faptul că: “Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor”, astfel încât operatorii economici să beneficieze de cele 10 zile prevăzute de art.161 din Legea nr. 98/2016.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a diminua/suplimenta cantitatea contractata în limita a ±10 % din valoarea contractata inițial conform art. 221 ,alin (1) ,lit. f) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata.

**INFORMAȚII SUPLIMENTARE : CONFORM CAIET DE SARCINI ȘI DOCUMENTAȚIE ATAȘATĂ**

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 090-247013

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: II 2 4
Anstatt:

01.05.2022-30.04.2023

muss es heißen:

de 12 luni

Abschnitt Nummer: II.2.14
Stelle des zu berichtigenden Textes: II 2 14
Anstatt:

01.05.2022-30.04.2023

muss es heißen:

de 12 luni

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

conform documentație