Lieferungen - 269792-2022

20/05/2022    S98

Dänemark-Aalborg: Medizinische Geräte

2022/S 098-269792

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden
Nationale Identifikationsnummer: 29190941, 29190925, 29190909, 29190658, 29190623
Postanschrift: Niels Bohrs Vej 30, Skottenborg 26, Damhaven 12, Alleen 15, Kongens Vænge 2
Ort: Aalborg Ø, Viborg, Vejle, Sorø, Hillerød
NUTS-Code: DK0 Danmark
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Claus Eskerod
E-Mail: claus.joergen.eskerod@regionh.dk
Telefon: +45 60941215
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.regioner.dk/aftaler-og-oekonomi/indkoeb
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Børster til hjemmetest for HPV

Referenznummer der Bekanntmachung: 3381
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Fra 2022 indføres selv-opsamlede prøver til HPV analyse som et alternativ til lægeopsamlede celleprøver i det danske livmoderhalskræftscreeningprogram. Tilbuddet vil automatisk blive givet til kvinder i aldersgruppen 23-64 år, sammen med 2. påmindelse om screening. Det estimeres at der samlet er ca. 150.000 kvinder årligt som skal tilbydes selv-opsamlet prøve i de fem danske regioner. Det estimeres at mellem 15.000 og 30.000 kvinder vil acceptere tilbuddet og dermed modtage en børste til selv-opsamlet prøvetagning.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 500 000.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK Danmark
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Fra 2022 indføres selv-opsamlede prøver til HPV analyse som et alternativ til lægeopsamlede celleprøver i det danske livmoderhalskræftscreeningprogram. Tilbuddet vil automatisk blive givet til kvinder i aldersgruppen 23-64 år, sammen med 2. påmindelse om screening. Det estimeres at der samlet er ca. 150.000 kvinder årligt som skal tilbydes selv-opsamlet prøve i de fem danske regioner. Det estimeres at mellem 15.000 og 30.000 kvinder vil acceptere tilbuddet og dermed modtage en børste til selv-opsamlet prøvetagning.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Der er tale om et fælles udbud af en samlet kontrakt med regionerne på den ene side og leverandøren på den anden.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

De faglige kriterier for valg af utensil (børste) til selv-opsamlede prøver i det danske livmoderhalsscreeningsprogram, er fastsat af den nationale styregruppe for livmoderhalskræftscreeningen, og er som følger:

• Børsten skal være CE-IVD mærket

• Børsten skal være fremstillet i non-allergene materialer forenelige med gynækologisk prøvetagning

• Børsten skal kunne benyttes som tør prøve, dvs. prøvetagning og returnering til patologi afdeling skal kunne foregå uden at borgeren selv skal opblande børsten med væske inden afsendelse

• Børsten skal have dokumenteret tids- og temperatur analytisk stabilitet

• Børsten skal have internationale data, der understøtter dens brug til HPV-analyser af selv-opsamlede prøver

• Børsten skal have forenelig HPV-diagnostiske prøvetagningskvalitet svarende til livmoderhalskræftscreeningprøver taget af sundhedspersonale

• Børsten skal have data der validere brugen og kvaliteten af diagnostisk HPV-analyse med udgangspunkt i de to HPV test systemer der benyttes i Danske Regioner; hhv. BD Onclarity HPV-test og Roche cobas HPV-test

• Børsten skal have internationale og gerne danske data om kvinders acceptabilitet af prøvetagning.

o Børsten skal indeholde en metode til sikker patientidentifikation, herunder integreret patientsikker identifikationsmetode med Radio Frequency Induced Chip System

• Børsten skal leveres med væskesikret UN3373 forsendelsesrør eller pose

• Børsten må ikke kræver specialværktøj for åbning hos borgeren

• Børsten skal have forsendelsesposer/rør med let åbning

Rovers Medical Devices B.V. er eneste kendte leverandør af et produkt, der opfylder disse krav.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Børster til hjemmetest for HPV

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
25/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Rovers Medical Devices B.V.
Postanschrift: Lekstraat 10
Ort: KV Oss
NUTS-Code: NL Nederland
Postleitzahl: 5347
Land: Niederlande
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 500 000.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Ordregiver påregner tidligst at indgå kontrakt med den i pkt. V.2.3) nævnte leverandør efter 10 kalender dage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1.

Klage over ordregivers valg af procedure mv. kan indgives til Klagenævnet. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal Klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Klage herover skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Senest samtidig medindgivelse af klage til Klagenævnet, skal Klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2022