Lieferungen - 269798-2022

20/05/2022    S98

Schweden-Växjö: Möbel

2022/S 098-269798

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Region Kronoberg
Nationale Identifikationsnummer: 232100-0065
Postanschrift: Upphandlingsenheten
Ort: Växjö
NUTS-Code: SE212 Kronobergs län
Postleitzahl: 351 88
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Emmily Engström
E-Mail: emmily.engstrom@kronoberg.se
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ltkronoberg.se
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Möbler för skade- och suicidprevention

Referenznummer der Bekanntmachung: Frivillig förhandssinsyn
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39100000 Möbel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Beskrivning av kontraktsföremålet

Region Kronoberg se vidare under www.regionkronoberg.se, med organisationsnummer 23 21 00-0065, avser att upphandla möbler inom skade- och suicidprevention.

Region Kronoberg avser att teckna ramavtal med leverantören HealSafe Interiör AB genom att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kapitlet 14 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”). Avtalsperioden är två år, med möjlighet att förlänga avtalet ytterligare ett år, dvs. den maximala avtalsperioden är tre år. Det maximala avtalsvärdet är 7 000 000 SEK, förutsatt att samtliga förlängningsoptioner nyttjas.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 7 000 000.00 SEK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192000 Möbel für ärztliche Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE212 Kronobergs län
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Region Kronoberg se vidare under www.regionkronoberg.se, med organisationsnummer 23 21 00-0065, avser att upphandla möbler inom skade- och suicidprevention.

Region Kronoberg avser att teckna ramavtal med leverantören HealSafe Interiör AB genom att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kapitlet 14 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”). Avtalsperioden är två år, med möjlighet att förlänga avtalet ytterligare ett år, dvs. den maximala avtalsperioden är tre år. Det maximala avtalsvärdet är 7 000 000 SEK, förutsatt att samtliga förlängningsoptioner nyttjas.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Förläningsoption, möjlighet att förlänga avtalet ytterligare ett år. Den maximala avtalsperioden är tre år.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Motivering varför upphandlingen inte annonserats

Den marknadsundersökning Region Kronoberg har genomfört visar på att endast HealSafe Interiör AB har utvecklat möbler som kan användas inom vård och behandling i särskilt krävande miljöer. Möblernas funktion syftar till att minimera risken för skadegörelse, hot och våld med tillhygge samt att möblerna är självskade- och suicidpreventiva.

Region Kronoberg har undersökt vilka andra skade- och suicidpreventiva möbler som finns på marknaden och gör bedömningen att det inte finns något rimligt alternativ till HealSafe Interiör AB. Upphandlingsföremålet kan således bara tillhandahållas av en leverantör och det är HealSafe Interiör AB.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Möbler för skade- och suicidprevention

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
17/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: HealSafe Interiör AB
Nationale Identifikationsnummer: 556886-6726
Postanschrift: Nordhemsgatan 40
Ort: Göteborg
NUTS-Code: SE232 Västra Götalands län
Postleitzahl: 41306
Land: Schweden
E-Mail: staffan.kuuse@healsafeinterior.com
Telefon: +46 0723301106
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 7 000 000.00 SEK
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 7 000 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Innan det förhandlade förfarandet utan föregående annonsering påbörjas vill Region Kronoberg förvissa sig om att endast Healsafe Interiör AB kan erbjuda följande produkter inom skade- och suicidprevention.

Leverantörer som kan påvisa förutsättningar för att kunna erbjuda de efterfrågade möblerna ska inkomma med invändning mot att Region Kronoberg upphandlar möbler inom skade- och suicidprevention av HealSafe Interiör AB genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering. I det fall en leverantör inkommer med invändning och leverantören uppfyller de krav som finns nedan kommer Region Kronoberg avbryta det förhandlade förfarandet och istället upphandla möblerna genom ett annonserat förfarande.

Beskrivning möbler:

Skade- och suicidpreventiva möbler framtagna för särskilt utmanande miljöer, extra säkra och tåliga med en design bidrar till en normaliserad vardag, utan att för göra avkall på robusthet och brandklass (Crib 5).

Soffor, fåtöljer

• Mycket robust och hållbar design för utmanande miljöer med ett modernt utseende

• Inga ribbor eller synliga märlor

• Slutna underreden för att förhindra gömmor

• Flamskyddsmaterial

Sortiment av möbler kan inte jämföras med "vanliga" soffor, fåtöljer eller bord. Sortimentet ska tåla slitage, samt kombinera säkerhet med en tilltalande design för att tillgodose de behov och krav som finns inom psykiatri.

Slitstarka tyger; flamskyddade, rep- och vattentåliga, ska bidra till att ge möblerna ett långt liv. Avsaknaden av synliga ribbor eller märlor ska minska risken för ligatur samt förebygger självskada.

Husgeråd

• Självskade- och suicidresistenta husgeråd för utmanande miljöer.

• Husgeråd i slitstark och okrossbar plast som inte kan slipas och användas som vapen.

• Flergångsprodukter, vilket bidrar till mindre miljöpåverkan

Husgeråden ska vara utformade för att minska risken för självskadebeteende och misshandel. Säkra glas, tallrikar och bestick är viktiga faktorer för många verksamheter i målsättningen att skapa en säker plats för såväl patienter som en säker arbetsmiljö.

Husgeråd med en enkel och igenkännbar form för ökad autonomi i strävan efter en 'normaliserad' miljö.

Badrumsprodukter

• Självskade- och suicidresistenta badrumslösningar för utmanande miljöer.

• Alla produkter med potentiella ligaturpunkter släpper vid en vertikal belastning på 10 kg eller mindre

• Produkter i lättviktsplast som inte kan slipas och användas som vapen

Badrumsprodukter kan utformas med funktioner som minskar risker. Ett badrum är viktigt för patientens autonomi och verksamhetens hygienkontroll. Ett ensidigt fokus på säkerhet kan innebära begränsningar för användaren, och därför efterfrågas produkter som har en enkel, smart och funktionell design, men som ändå skapar en säkrare miljö.

För att en leverantör ska anses vara en potentiell anbudsgivare ska leverantören ha samtliga av ovan angivna möbler samt dokumentation som styrker att leverantören har möjlighet att erbjuda ovanstående möbler.

Leverantör ska i invändningen redovisa:

• Sortiment med tydliga beskrivningar som styrker att möblerna är skade- och suicidpreventiva samt förebygger skadegörelse, hot och våld.

2022-05-31 är sista dag att inkomma med invändning, mot att Region Kronoberg ingår ramavtal med HealSafe Interiör AB avseende möbler inom skade- och suicidprevention. Invändning ska skickas till emmily.engstrom@kronoberg.se.

Avtalsspärr löper till och med 2022-05-31

Mercell annons: https://opic.com/id/afvvgmytqn

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Schweden
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022