Servicios - 269870-2019

10/06/2019    S110

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de auditoría

2019/S 110-269870

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 089-213402)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Número de identificación fiscal: 00151866
Dirección postal: Pribinova 2
Localidad: Bratislava-Staré Mesto
Código NUTS: SK SLOVENSKO
Código postal: 812 72
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Janka Kytošová
Correo electrónico: janka.kytosova@minv.sk
Teléfono: +421 250944435
Fax: +421 250944008
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.minv.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/profily/7profN/pdetaN/239

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Mapovanie procesov národného projektu „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“

Número de referencia: V201747
II.1.2)Código CPV principal
79212000 Servicios de auditoría
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je tvorba podkladov a výstupov pre podporu reformy verejnej správy, poskytovanie odborných poradenských služieb, vrátane audítorských, poradenských a konzultačných služieb, asistencie, vypracovanie metodických materiálov a štúdií, odborných stanovísk, v zastupovaní klienta v pozícií experta na stretnutiach s tretími osobami a poskytovaní ostatných audítorských služieb.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 089-213402

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
En lugar de:
Fecha: 10/06/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 26/06/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
En lugar de:
Fecha: 10/06/2019
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 26/06/2019
Hora local: 10:05
VII.2)Otras informaciones adicionales: