Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Tjenesteydelser - 269874-2018

23/06/2018    S119    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Levering af strategiske kommunikationstjenester til Det Europæiske Miljøagentur

2018/S 119-269874

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen K
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1050
Land: Danmark
Kontaktperson: Corina Samson
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Fax: +45 33367199

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eea.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3742
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3742
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af strategiske kommunikationstjenester til Det Europæiske Miljøagentur

Sagsnr.: EEA/COM/18/003
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

EEA ønsker at indgå en rammetjenesteydelseskontrakt med en tjenesteyder, der kan bistå EEA på området for strategisk kommunikation, med henblik på at nå de målsætninger, der er formuleret i »Kommunikationsrammen«.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79410000
79416200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Tjenesterne skal overvejende udføres i kontrahentens lokaler (eksterne tjenesteydelser), og om nødvendigt kan visse tjenester alternativt blive udført i EEA's lokaler i København (interne tjenesteydelser).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den fremtidige kontrahent forventes at levere støtte inden for nedenstående områder:

— planlægning: på grundlag af målsætningerne formuleret i programmeringsdokumenterne, de årlige ledelses- og arbejdsplaner, kommunikationsrammen samt målsætninger, der måtte opstå på basis af den løbende politiske dagsorden, analyse og rådgivning i forbindelse med planlægningen af EEA's kommunikationsaktiviteter, herunder udvælgelse og prioritering af kommunikationsmuligheder, fremme af planlægningsworkshopper og uddannelse i metoder til kommunikationsplanlægning,

— fortællekunst og formidling af budskaber: på grundlag af planlagte aktiviteter og resultater, som enten er under udarbejdelse eller allerede tilgængelige, analyse og rådgivning i forbindelse med fortællekunst, udvikling af budskaber og anvendelse af sådant indhold,

— involvering af interessenter: rådgivning om aktiviteter til involvering af interessenter; identifikation og udarbejdelse af profiler for forskellige eksisterende og potentielle interessenter og målgrupper; samt rådgivning til, hvordan man bedst matcher deres informationsbehov og præferencer,

— produkter og aktiviteter: evaluering og rådgivning til udvikling og anvendelse af indhold til eksisterende og potentielle kommunikationskanaler, produkter og aktiviteter, med fokus på nye værktøjer og værktøjer, der er under udvikling,

— forudgående undersøgelser: identifikation af de mest effektive værktøjer/metoder, som EEA ville kunne anvende til pilotundersøgelser af kommunikationsprodukter og -aktiviteter. Udførsel af sådanne forudgående undersøgelser af stikprøver fra relevante målgrupper,

— evaluering: identifikation af effektive redskaber til evaluering af kommunikationsaktiviteternes gennemslagskraft og succes, når et projekt eller en kampagne er gennemført, samt udførelse af denne type evalueringsøvelser,

— analyse: hvor det er relevant, levering af analyser og vurderinger af kommunikationsvidenskaben omfattende en bred vifte af emner fra kommunikationsteorien, herunder tilgange, adfærdsmæssige elementer, politik og implementering,

— netværksadministration: analyse af hvordan EEA kan forbedre sin kommunikationsmæssige gennemslagskraft via Eionet og andre eksisterende EEA-netværk, og hvordan agenturet eventuelt kan sammenkædes med nye netværk, samt bistand til sådanne netværksaktiviteter, for eksempel ved hjælp af seminarer og workshopper, værktøjer til informationsdeling, inddragende aktiviteter osv.,

— intern kommunikation: analyse af interne kommunikationsrutiner, værktøjer og organisationsstruktur, samt rådgivning vedrørende mulige forbedringer; hjælp til agenturet i dets udvikling og implementering af en strategisk tilgang til intern kommunikation.

Det bør bemærkes, at ovenstående liste ikke er udtømmende, og at den fremtidige kontrahent kan blive bedt af EEA om at yde støtte til andre områder, der hører ind under området for strategiske kommunikationsaktiviteter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den valgte tilbudsgiver vil blive tilbudt en rammeaftale for en indledende periode på 12 måneder, at regne fra datoen for underskriftsafgivelse, med mulighed for højst 3 (tre) forlængelser for en periode på 12 (tolv) måneder hver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som anført i afsnit 2.2.2.1 i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/08/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/08/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

EEA's lokaler på Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Danmark.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivernes repræsentanter (1 pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes give meddelelse til EEA's indkøbstjeneste i forvejen og senest 7.8.2018 pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere kan downloade udbudsmaterialet og alle yderligere oplysninger fra »e-tendering«-webstedet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3742

Webstedet opdateres regelmæssigt, og det er tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, om der sker opdateringer eller ændringer i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan indgives klage til Retten senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren (modtagelsesdato) eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, den dag, den pågældende person fik kendskab til de relevante oplysninger. En klage til Den Europæiske Ombudsmand har ingen indflydelse på ovennævnte sidste frist for indgivelse af en klage.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2018