Služby - 269887-2018

23/06/2018    S119    Evropská služba pro vnější činnost - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva na podporu Evropské služby pro vnější akce a generálního sekretariátu Rady Evropské unie v jejich digitálních komunikačních a informačních činnostech

2018/S 119-269887

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) — Strategic communications Division (SG.AFFGEN.1)
Poštovní adresa: Office SCHU 06/041
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1046
Země: Belgie
Kontaktní osoba: For the attention of the Head of Division Strategic Communications (SG.AFFGEN.1)
E-mail: 565-DIVSGAFFGEN1-SER-FWC@eeas.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://eeas.europa.eu/

Adresa profilu zadavatele: http://eeas.europa.eu/business-tenders/index_en.htm

I.1)Název a adresa
Úřední název: General Secretariat of the Council
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1048
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Head of Unit
E-mail: 565-DIVSGAFFGEN1-SER-FWC@eeas.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.consilium.europa.eu/

Adresa profilu zadavatele: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3513
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) — Strategic Communications Division
Poštovní adresa: Office SCHU 06/041
Obec: Brussels
PSČ: 1046
Země: Belgie
Kontaktní osoba: For the attention of the Head of Division Strategic Communications (SG.AFFGEN.1)
E-mail: 565-DIVSGAFFGEN1-SER-FWC@eeas.europa.eu
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://eeas.europa.eu/

I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva na podporu Evropské služby pro vnější akce a generálního sekretariátu Rady Evropské unie v jejich digitálních komunikačních a informačních činnostech

Spisové číslo: EEAS-565-DIVSGAFFGEN1-SER-FWC
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato rámcová smlouva bude pokrývat širokou řadu služeb na podporu veřejného zadavatele v oblastech digitální komunikace, šíření informací a potřeb spolupráce a priorit v příslušných oblastech jejich působnosti.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 13 400 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72200000 Programování programového vybavení a poradenské služby
72400000 Internetové služby
79416200 Poradenství v oblasti práce s veřejností
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel, Belgie

II.2.4)Popis zakázky:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 13 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Administrativní rozpočtové prostředky EU
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 31/08/2018
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 07/09/2018
Místní čas: 14:00
Místo:

Evropská služba pro vnější činnost

Rond-Point Schuman 9A

1046 Brussels

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

Každé 4 roky.

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrunewald
Obec: Luxemburg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/06/2018